Reklama

Zamość: Sesja rady miasta, zobacz program

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy
W poniedziałek (24 czerwca) odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Zamość. Radni podejmą uchwały m.in. dotyczące nadania imienia Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czy udzielenia absolutorium prezydentowi miasta.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z II oraz III sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Raport o stanie Miasta za 2023 rok.
8. Debata nad raportem.
1) głosy mieszkańców,
2) głosy radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Zamościa za 2023 rok.
10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.
11. Opinia Komisji Rady Miasta do pkt. 10.
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca przedłożonej przez Prezydenta Miasta Zamość rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2023 r.
Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2023 r.
14. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
16. Wyjaśnienia Prezydenta do uchwały Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
17. Dyskusja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
2) nadania imienia Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu, z siedzibą w Zamościu ul. Braterstwa Broni 161,
3) delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla obszaru w Jednostce Strukturalna Nr 13 - Wschodnia Karolówka – Cz. Południowa (teren pomiędzy ul. Szczebrzeską, ul. Śląską, ul. Bolesława Prusa i ul. Szkolną),
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla obszaru w Jednostce Strukturalna Nr 18 – Nowe Miasto – Cz. Północna (teren pomiędzy ul. Partyzantów, ul. Jana Kiepury, ul. Szymona Szymonowica i ul. Pocztową),
6) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
7) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
8) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022 - 2027,
9) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,
10) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
11) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
12) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zamościa, położonej przy ul. Granicznej,
13) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zamościa, położonej przy ul. Malowniczej,
14) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,
15) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
16) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
21. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
22. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Komunikaty i informacje.
25. Zamknięcie obrad.

2 komentarzy

  • andrzej
    andrzej niedziela, 23 czerwiec 2024 22:00 Link do komentarza

    mieszkańcy TBS dziękują za podwyżki o oczekują na kolejne brawo panie R. Z. za kontynuację polityki pana A. W. Alleluja i do przodu

  • Marek
    Marek poniedziałek, 24 czerwiec 2024 13:08 Link do komentarza

    W imieniu mieszkańców bloków TBS dziękujemy prezydentowi Rafałowi Zwolakowi za dużą podwyżkę czynszu ... Marny początek urzędowania ! Będziemy pamiętać.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us