Reklama

Polityka Prywatności ezamosc.pl

Szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza Regionalny Portal Informacyjny eZamosc.pl. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Państwa będą użyte w pierwszym rzędzie do poprawy naszej obsługi względem Państwa. Publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu eZamosc.pl

Zbierane przez eZamosc.pl dane osobowe użytkowników podane przy rejestracji przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych znajduje się w bazie danych, przechowywanej na serwerze eZamosc.pl. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby zajmujące się administracją bazy. 

Gromadzone dane użytkownik podaje dobrowolnie podczas procesu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwia użytkownikowi udział w forach dyskusyjnych i innych usługach świadczonych elektronicznie na stronach serwisu eZamosc.pl. Formularz zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail. 

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Serwis eZamosc.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

Dane podawane w formularzu "Skomentuj"

Użytkownicy, którzy wyrażają swoją opinię pod artykułami za pośrednictwem systemu komentarzy swoje dane (imie, adres e-mail) podają dobrowolnie. Informujemy, że "Imię/Nazwa użytkownika" oraz "Treść komentarza" będą ogólnodostępne pod treścią komentowanego artykułu. Podawany adres e-mail nie będzie opublikowany. Autorzy komentarzy muszą być świadomi odpowiedzialności za swoje wpisy. Informujemy, że adresy IP komputerów użytkowników korzystających z systemu komentarzy mogą zostać udostępnione, jeżeli są niezbędne do osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów np. wytoczenie procesu karnego o zniesławienie czy cywilnego o ochronę dóbr osobistych.

Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowej oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us