Regulamin korzystania z komentarzy

1. Prawo do publikacji komentarza na łamach Regionalnego Portalu Internetowego ezamosc.pl ma każdy Internauta.

2. Serwis ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisów opublikowanych przez Użytkowników. Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propagujących przemoc, naruszających ludzką godność i dobra osobiste, wulgarnych, czy naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne. Niedopuszczalne jest również publikowanie treści i dzieł objętych prawem autorskim osób trzecich.

4. Autorzy komentarzy muszą być świadomi odpowiedzialności za swoje wpisy. Wydawca może udostępnić adresy IP komputerów, z których nastąpiło połączenie z serwisem ezamosc.pl, oraz adresy e-mail wpisane do formularza, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów np. wytoczenie procesu karnego o zniesławienie czy cywilnego o ochronę dóbr osobistych.

5. Dodanie komentarza przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami regulaminu i akceptacją tego regulaminu.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do edycji lub całkowitego usuwania wpisów naruszających postanowienia niniejszego regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkowników a także wyłączenia opcji "komentarz" bez podawania przyczyny.

8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku do jego przestrzegania.   

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us