Jesteśmy uczelnią otwartą dla każdego

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany

Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Samborskim, rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Epidemia COVID-19 skomplikowała życie codzienne oraz życie akademickie. Część planowanych wydarzeń odwołano, a zajęcia odbywają się w sposób zdalny. Jak Uczelnia poradziła sobie z problemami spowodowanymi światową epidemią?
W związku z epidemią musieliśmy zmienić nieco sposób pracy. Nie patrzymy na to jednak jak na problem, ale jak na wyzwanie. Już wcześniej przy okazji różnych konferencji czy wydarzeń korzystaliśmy z nowych technologii, braliśmy udział w wideokonferencjach, czy wykładach online. Sytuacja spowodowana epidemią COVID-19 doprowadziła do tego, że zajęcia w formie zdalnej stały się codziennością. Obserwując na naszej platformie edukacyjnej jak przebiegają wykłady i ćwiczenia mogę powiedzieć, że dobrze radzimy sobie z tą nową dla wszystkich sytuacją. Ponadto do zdalnego działania przygotowana jest również administracja Uczelni. Przy okazji pytania o epidemię nie można nie wspomnieć o fakcie, że nasi pracownicy i studenci włączyli się aktywnie w akcję szycia maseczek ochronnych czy produkcji przyłbic dla zamojskich medyków i przedstawicieli innych zawodów, najbardziej narażonych na możliwość kontaktu z koronawirusem.

Panie Rektorze, Uczelnia obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia. Jak Pan ocenia kondycję UPZ?
Uważam, że sytuacja Uczelni jest dobra. W ciągu tych 15 lat istotnie powiększyła się baza lokalowa UPZ. Stale uzupełniamy wyposażenie naszych laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych, dzięki czemu możemy poszerzać swoją ofertę edukacyjną. Budynki dydaktyczne poza tym, że są wyposażone w nowoczesny sprzęt z oprogramowaniem, to spełniają warunki stawiane kierunkom o wysokich standardach dydaktycznych. Dotyczy to laboratoriów mechaniki i budowy maszyn, informatyki, czy pielęgniarstwa. Z kolei dla studentów kierunku turystyka i rekreacja organizowane są specjalistyczne obozy, prowadzone w okresie letnim i zimowym, w celu zdobycia lub podwyższenia umiejętności z szerokiego zakresu działalności turystycznej. Tworzymy nowe kierunki studiów oraz inwestujemy w kadrę. Nasi pracownicy publikują w krajowych i zagranicznych czasopismach, wyjeżdżają na zagraniczne staże naukowe. Od początku istnienia wypełniamy niezmiennie naszą misję, którą jest oferowanie wysokiej jakości kształcenia w postaci wiedzy i umiejętności, jaką uczelnia daje swoim absolwentom na dalszą ich życiową drogę.

Pracodawcy często zwracają uwagę na praktyczne kształcenie przyszłych pracowników. Jak wygląda współpraca UPZ z rynkiem pracy?
W UPZ kształcimy studentów na kierunkach o profilu praktycznym. Oznacza to, że ponad połowę zajęć ze studentami powinny stanowić zajęcia prowadzone przez praktyków, w zakładach pracy lub laboratoriach posiadających stanowiska odpowiadające charakterowi wykonywanej pracy. Przy ul. Szczebrzeskiej 31 funkcjonuje Centrum Badań i Transferu Technologii UPZ. Trwają też prace w kierunku budowy Centrum Symulacji Medycznej w budynku Uczelni przy ul. Hrubieszowskiej 24. Zmiany w ofercie kierunków studiów, jakie zaszły od momentu powstania UPZ, spowodowane były zmieniającym się rynkiem pracy. Staramy się dopasować ofertę dla młodych ludzi w taki sposób by mogli odnaleźć się na rynku pracy.

Za kilka dni rozpoczną się egzaminy maturalne. Młodzi ludzie staną przed dylematem, jaki kierunek studiów wybrać. Co proponuje im Uczelnia Państwowa w Zamościu?
Jesteśmy uczelnią otwartą dla każdego. W murach UPZ mogą studiować osoby o różnych predyspozycjach, zarówno humaniści, jak i osoby o zainteresowaniach technicznych, czy ekonomicznych, albo marzące o pracy w służbie zdrowia. Nasza Uczelnia posiada bogatą ofertę edukacyjną. Kandydaci mogą wybrać kierunek z oferty studiów licencjackich tj. informatyka, pedagogika, filologia angielska, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość lub studia inżynierskie logistyka, mechanika i budowa maszyn. Ponadto UPZ posiada bogatą ofertę ponad 30 kierunków studiów podyplomowych, skierowanych do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje, rozwinąć swoje umiejętności, czy zyskać nowy zawód.

Dlaczego warto wybrać studia w Uczelni Państwowej w Zamościu?
Jest wiele powodów przemawiających za wyborem UPZ. Ważną rolę przy wyborze uczelni odgrywają kwestie finansowe. Od początku istnienia dajemy młodym ludziom szansę na bezpłatne studia stacjonarne. Naszym atutem jest też lokalizacja, dzięki czemu zmniejszają się znacznie koszty studiowania, co dla osób studiujących w dużych miastach jest sporym obciążeniem. Studenci mogą ubiegać się o stypendia, co miesięcznie może dać naprawdę wysoką kwotę. Stypendia socjalne są wypłacane w kwocie 500-700 zł. Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne w wysokości 800-1200 zł. Jesteśmy też otwarci na osoby pracujące, które chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie, czy podnieść swoje kwalifikacje. Osoby, które pracują zawodowo mogą ukończyć studia stacjonarne licencjackie lub inżynierskie korzystając z Indywidualnej Organizacji Studiów lub podjąć studia podyplomowe. Wystarczą chęci, aby pogodzić pracę zawodową lub inne obowiązki z jednoczesnym studiowaniem. Studia w Zamościu to też dla większości obecnych studentów i kandydatów na studentów, studia blisko domu, co w przypadku obecnej sytuacji epidemii jest nie bez znaczenia.  

W tym miesiącu został Pan wybrany ponownie na funkcję Rektora UPZ. Jak ocenia Pan Rektor swoją minioną kadencję i jakie ma plany na kolejną?
Ponowny wybór na to zaszczytne stanowisko wskazuje, że dotychczasowe działania prowadzone w Uczelni są oceniane przez studentów i pracowników pozytywnie, a to zachęca do dalszej wytężonej pracy. Miniony okres był czasem trudnym, wypełnionym codzienną, mozolną pracą. Przypomnę, że był to okres wprowadzania w Uczelni zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej „Konstytucją dla Nauki”. Ponadto dostosowując się do zapisów tej ustawy, podejmowaliśmy istotne decyzje m.in. o zmianie nazwy Uczelni. Był to też czas, w którym uczestniczyliśmy w realizacji wielu projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych, efektem których jest chociażby zakup budynku przy ul. Zamoyskiego z 99% bonifikatą udzieloną przez Miasto Zamość, zakup kolejnej działki wraz z budynkiem przy ul. Szczebrzeskiej, przygotowanie dokumentacji pod rozbudowę budynku przy ul. Hrubieszowskiej, gdzie docelowym jest stworzenie Centrum Symulacji Medycznej pod kierunki medyczne. W tym okresie poszerzyliśmy swoją ofertę edukacyjną tworząc tak bardzo potrzebne w naszym regionie kierunki jak: bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatykę, czy pielęgniarstwo. Rozbudowaliśmy i unowocześniliśmy specjalistyczne pracownie dydaktyczne pod każdy kierunek, który mamy w naszej ofercie edukacyjnej. Ostatnie miesiące to przede wszystkim wprowadzenie kształcenia zdalnego, dostosowywanie metod kształcenia, egzaminowania i dyplomowania do panujących warunków w okresie zagrożenia epidemicznego.

Przed nami nowe wyzwania, a wśród nich działanie w kierunku utworzenia nowych kierunków, w tym kierunków drugiego stopnia – studiów magisterskich. W tym roku złożyliśmy wniosek o przyznanie uprawnienia do kształcenia na drugim stopniu na kierunku pielęgniarstwo. Ponadto trwają prace nad wnioskami o studia magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe oraz finanse i rachunkowość. Jak już wcześniej wspomniałem, przy Uczelni powstaje Centrum Symulacji Medycznej. Mamy zamiar stworzyć także dodatkowe pracownie dla kierunku informatyka oraz planujemy remont i rozbudowę nowo zakupionego obiektu przy ul. Szczebrzeskiej. Nasze plany to dalsze podnoszenie jakości prowadzonych zajęć, udoskonalanie kształcenia na odległość i egzaminowania.

Przed nami wiele wyzwań i przeszkód do pokonania, ale znając zaangażowanie pracowników Uczelni i ambicje studiującej u nas młodzieży, jestem przekonany, że podołamy wszelkim przeciwnościom wynikającym chociażby z kryzysu demograficznego, czy wystąpienia epidemii koronawirusa i nadal będziemy uczelnią wiodąca na zamojskim rynku.

Panie Rektorze, już za kilka dni rozpoczną się egzaminy maturalne. Czego chciałby Pan życzyć maturzystom?
Wszystkim, którzy w tym roku będą zdawali egzamin dojrzałości życzę, aby spokojnie, z wiarą w swoje umiejętności, możliwości i w swoją wiedzę podeszli do matury. Życzę trafnych wyborów dotyczących przyszłości. Zdaję sobie sprawę, że część osób już od dawna wie, jaki kierunek i którą uczelnię wybierze. Tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani, zapraszam do naszej uczelni, gdzie pracownicy przedstawią ofertę edukacyjną UPZ, pokażą laboratoria i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Dziękuję za rozmowę.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us