Smog w Zamościu. Jest apel do parlamentarzystów

"Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne podjęcie stanowczych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście i całym kraju." - apelują do parlamentarzystów z naszego regionu członkowie  Stowarzyszenia "Zamość - nasz wspólny dom". Proponują obniżkę cen gazu o połowę.


"Wszystkim nam, zależy aby oddychać czystym powietrzem. Niestety fakty są takie, że jest ono zatrute przez większą część roku, a stężenia substancji trujących we wdychanym przez nas i nasze dzieci powietrzu, są poza wszelkimi norami i w konsekwencji muszą prowadzić do poważnych schorzeń, a nawet śmierci. W tym miejscu należy podkreślić, iż na tle większości krajów europejskich, mamy bardzo wysokie stężenia pyłów zawieszonych." - informuje Diana Sawicka ze Stowarzyszenia "Zamość - nasz wspólny dom".

"Wielokrotnie jako stowarzyszenie, na prośbę i wraz mieszkańcami, podejmowaliśmy działania zmierzające do eliminacji patologicznych zjawisk związanych z paleniem odpadów oraz nieprawidłowym spalaniem fatalnej jakości węgla. Odbyliśmy wiele spotkań z przedstawicielami władz miasta, przeprowadziliśmy pomiary stężeń pyłów zawieszonych PM 1 PM 2.5 i PM 10. Ich wyniki były prezentowane podczas sesji Rady Miasta, prowadziliśmy również kampanie informacyjne. Pomimo zapewnień ze strony radnych, wypracowane podczas spotkań metody zapobiegania i zwalczania patologicznych zjawisk, nie zostały w wystarczającym stopniu wprowadzone w życie, a w podejmowanych działaniach widać brak determinacji. Jako stowarzyszenie pozyskaliśmy od sponsora prywatnego – firmy Veolia cztery czujniki, które już monitorują stopień zanieczyszczenia w naszym mieście, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do informacji na temat jakości powietrza monitorowanego na bieżąco i pomimo początku sezonu grzewczego są to warto przerażające, które niewątpliwie w dłuższej perspektywie przyczynią się do chorób i śmieci mieszkańców." - czytamy w liście otwartym do posłów i senatorów.

Członkowie stowarzyszenia apelują do parlamentarzystów o stanowcze dziania w celu poprawy jakości powietrza w naszym regionie i całym kraju: "Bardzo prosimy o złożenie interpelacji poselskich mających na celu faktyczną walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Dotychczasowe działania kolejnych rządów są nieskuteczne i tak naprawdę pozorne, ponieważ nie przyczyniają się do znaczącej poprawy sytuacji. Jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie uwzględnienie czynnika ekonomicznego oraz tzw. ubóstwa energetycznego."

Stowarzyszenie proponuje wprowadzenie obniżki cen gazu o 40 - 50 % stosowanego do ogrzewania oraz wprowadzenie limitów ilościowych gazu wykorzystywanego do tego celu. "Zakładany poziom cen należy osiągnąć poprzez obniżenie ceny paliwa gazowego, zniesienie akcyzy oraz obniżenie stawki podatku VAT, na paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych. Pragniemy przypomnieć, że według szacunków, wydobycie gazu w naszym kraju jest wystraszające na pokrycie zapotrzebowania energetycznego gospodarstw domowych, natomiast tak naprawdę sprowadzamy gaz wykorzystywany do celów przemysłowych Nie jest tajemnicą, że największe stężenia pyłów zawieszonych występują w obrębie dużych aglomeracji oraz osiedli domków jednorodzinnych i tam z reguły występuje infrastruktura gazowa. Dzięki takiemu działaniu, ludzie zachęceni stroną ekonomiczną, będą sami wybierać ekologiczne paliwo gazowe oraz wymieniać kotły opalane paliwem stałym na piece gazowe. Było by to faktyczne, a nie pozorowane działanie, które realnie wpłynęłoby na zmniejszenie szkodliwego smogu w naszym kraju. " - czytamy w liście.


 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us