Logo
Wydrukuj tę stronę

Rzeźba św. Michała Archanioła odzyska świetność

foto: UM Zamość foto: UM Zamość

Zabytkowa figura św. Michała Archanioła, która przed laty zdobiła Bramę Szczebrzeską, będzie poddana konserwacji. Rzeźba, przez lata, niszczała na prywatnej posesji przy ul. Ogrodowej.

23 lipca miasto Zamość podpisało umowę na przeprowadzenie prac remontowych kamiennej rzeźby św. Michała Archanioła. Wykonawcą prac jest Łukasz Bulewicz, który zajmuje się konserwacją zabytków.

Rzeźba św. Michała Archanioła jest związana z losami Zamościa od ok. 1770 roku. Początkowo była ulokowana na Bramie Szczebrzeskiej. W latach 1821-1825, podczas przebudowy Twierdzy Zamość, figura została zdemontowana i przeniesiona na prywatną posesję przy ul. Ogrodowej. Upływ czasu i warunki atmosferyczne sprawiły, że rzeźba jest w znacznym stopniu zdewastowana, podjęto więc działania, by ją uratować.

Rzeźba ma zostać wyremontowana do 30 września. Później figura ma zostać posadowiona w okolicy Bramy Szczebrzeskiej.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl