Logo
Wydrukuj tę stronę

Uwaga kierowcy. Zmienia się organizacja ruchu na zamojskiej starówce

Grafika: STRABAG Sp. z o.o Grafika: STRABAG Sp. z o.o

Od 14 września, czasowo zmieni się organizacja ruchu na Starym Mieście w Zamościu. Zmiany są wprowadzane ze względu na przebudowę placu Stefanidesa, placu Wolności i ul. Łukasińskiego.

Rozpoczyna się zapowiadana realizacja inwestycji. Zadania podzielono na trzy etapy.

Pierwszy rozpoczyna się 14 września i zakłada zamknięcie ul. Łukasińskiego na odcinku od ronda Hetmana Jana Zamoyskiego do ul. Zamenhoffa oraz wyłączenie z użytkowania placu Stefanidesa z ul. Bazyliańską do ulicy Zamenhoffa i odcinka ulicy Solnej dla ruchu kołowego. Przewidywany termin zakończenia tego etapu to koniec marca 2021r.

Drugi etap zakłada zamknięcie ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Zamenhoffa do ronda Braci Pomarańskich wraz częściowym zajęciem jezdni i pierścienia ronda oraz wyspy ronda dla ruchu kołowego. Pozostawiono możliwość ruchu na rondzie między ul. Okopową a ul. Partyzantów. Ruch między ulicami będzie odbywał się wahadłowo - sterowany sygnalizacją świetlną. Przewidywany termin zakończenia etapu drugiego to koniec czerwca 2021.

Trzeci etap zakłada zamknięcie ul. Okopowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ronda Braci Pomarańskich wraz częściowym zajęciem jezdni i pierścienia ronda dla ruchu kołowego, nie wykonanych w drugim etapie prac. Ponadto wyłączony z użytkowania zostanie plac Wolności z ulicą T. Kościuszki. Pozostawiono możliwość ruchu na rondzie między ulicami Łukasińskiego a Partyzantów. Ruch ten będzie odbywał się wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną. Przewidywany termin zakończenia etapu trzeciego to koniec października 2021.

W każdym etapie wyznaczono objazdy: w pierwszym i drugim etapie ulicami Partyzantów, Peowiaków i Marszałka J. Piłsudskiego, a w trzecim etapie ulicami Orląt Lwowskich, Partyzantów i Łukasińskiego.

W trakcie trwania każdego z etapów w obszarze objętym robotami dla ruchu pieszego zostanie zapewniona dostępność do obiektów użyteczności publicznej oraz punktów usługowych. Teren robót zostanie wydzielony przenośnymi ogrodzeniami o wysokości 2m.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu informuje, że w związku z realizacją inwestycji od 14 września autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały przez ul. Peowiaków.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl