Logo
Wydrukuj tę stronę

Remont ZDK. Znaleziono ludzkie szczątki

foto: ZDK foto: ZDK

Podczas remontu Zamojskiego Domu Kultury wykopano ludzkie szczątki. Wszystko wskazuje na to, że to pozostałości dawnego cmentarza żydowskiego, który funkcjonował w tym miejscu przez kilkaset lat. - Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do badań - powiedziała nam Dorota Krukowska Bubiło, rzeczniczka zamojskiej policji.

Informację potwierdziła Marta Lackorzyńska Szerafin, rzeczniczka zamojskiego magistratu: - 3 czerwca podczas prowadzenia wykopów pod stopy i płytę fundamentową dla potrzeb budowy balkonu, wykonawca prac odnalazł luźne szczątki ludzkie w piwnicach Zamojskiego Domu Kultury. Z informacji, które posiadamy wynika, że 3 czerwca wykonawca zawiadomił o odkryciu Prokuraturę i Policję i jeszcze w tym samym dniu szczątki zostały zabrane przez Policję i Prokuraturę do dalszych badań.

W miejscu, w którym ponad pół wieku temu wzniesiono budynek ZDK, przez kilkaset lat istniał cmentarz żydowski. Kirkut został zamknięty na początku XIX wieku.

- Informację o odkryciu luźnych szczątków przekazano do Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy. Ze względu na punktowy charakter prac oraz niewielki obszar, jaki zajmowały nie zapadła decyzja o ich wstrzymaniu. Wszelkie roboty ziemne zostały zrealizowane w 100 proc. i zakończone. Należy podkreślić, że prace związane z przebudową Zamojskiego Domu Kultury są prowadzone w obrębie istniejącego budynku, a głębokość wykopów w budynku nie przekracza istniejących fundamentów. Prace przy przebudowie Zamojskiego Domu Kultury prowadzone są na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę i pozytywnej opinii konserwatorskiej - wyjaśnia Marta Lackorzyńska Szerafin.

O sprawie zawiadomiono Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- Delegatura w Zamościu i ustanowiono nadzór archeologiczny, który zapewnia zabezpieczenie oraz rozpoznanie i merytoryczną ocenę ewentualnych odkryć i znalezisk.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl