Logo
Wydrukuj tę stronę

Ma być porządek z reklamami

foto: Szymon Łyciuk foto: Szymon Łyciuk

W Zamościu rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu tzw. uchwały krajobrazowej. Dokument ustala zasady i warunki sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały wraz z załącznikami jest udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość tutaj: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1514754 . Z projektem można się też zapoznać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość, z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 1 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 w dniach od 2 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020

Dyskusja publiczna nad proponowanymi rozwiązaniami odbędzie się 17 czerwca 2020 r. w godzinach 9:00- 14:00 w sali konferencyjnej Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość, z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 1 (I piętro).

Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z prawem każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie uchwały, może wnieść uwagi. Można to zrobić w wersji papierowej, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na ESP:/5jaey9f371/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Uwagi można wnosić do 7 lipca 2020 r.

Projekt uchwały był już wstępnie przedkładany radnym poprzedniej kadencji, ale z uwagi na brak zainteresowania, jak i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów i orzecznictwo sądów administracyjnych (uchwały były uchylane w całości lub w części, do tego pojawiały się protesty przedsiębiorców), prace wstrzymano.

W projekcie uchwały podzielono Zamość na pięć stref, gdzie będą obowiązywać stosowne zakazy dotyczące tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń czy małej architektury. Z oczywistych względów, specjalnego potraktowania wymaga strefa Zespołu Staromiejskiego. Uchwała, jako akt prawa miejscowego, będzie gwarantem przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Zamościu. Główny celem wprowadzenia regulacji jest ochrona istniejącego układu urbanistycznego, historycznych traktów (lwowskiego, lubelskiego, szczebrzeskiego), osi widokowych oraz wglądów na panoramę Starego Miasta oraz walka z nielegalnie usytuowanymi potykaczami, urządzeniami, szyldami i chaosem reklamowym. Jeśli Rada Miasta Zamość podejmie uchwałę, właściciele obiektów opisanych w dokumencie będą mieć 12 miesięcy na dostosowanie do jej zapisów.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl