Logo
Wydrukuj tę stronę

Miasto zaciska pasa. Będą zwolnienia

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Zamojski magistrat zapowiedział redukcje zatrudnienia i oszczędności w administracji. Tzw. "zaciskanie pasa" dotyczyć ma samego Urzędu Miasta oraz spółek i instytucji podległych. Jak informuje nas prezydent Zamościa, przygotowywane są "plany oszczędnościowe".

Epidemia koronawirusa to  - dla większości - trudny okres. Cierpi m.in. miejska kasa. Magistrat szacuje, że wpływy do tegorocznego budżetu mogą być mniejsze nawet o 50 mln złotych niż zakładano. 

- Wpływ załamania gospodarczego związanego z epidemią, będzie miał ogromny wpływ na płynność finansową Miasta. Widać to już teraz m.in. w podsumowaniu wpływów do budżetu Miasta z podatku od osób fizycznych: wykonanie budżetu za 4 miesiące b.r. wyniosło 19,4 mln zł i było niższe o przeszło 18 proc. czyli o 4,3 mln zł w porównaniu do wykonania ubiegłego roku. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy do budżetu Miasta z podatku od osób fizycznych wyniosły 23,7 mln zł. Podobnie jest z wpływami z podatku dochodowego, za 4 miesiące tego roku wykonanie budżetu było niższe o 40 proc. w porównaniu analogicznym okresem roku ubiegłego - informuje Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. - W sumie dochody z trzech podatków (od nieruchomości, PIT, CIT) za 4 miesiące tego roku były niższe o ponad 5 mln zł w porównaniu do zaplanowanych. Przewidujemy, że straty w tegorocznym budżecie mogą sięgnąć od 30 do 50 mln zł. - dodaje.

Dużym obciążeniem dla samorządów jest utrzymanie szkół, żłobków, przedszkoli również w czasie, kiedy te nie pracują w normalnym trybie. Magistrat szuka więc oszczędności.

- Gminy nie otrzymują z budżetu państwa subwencji rekompensującej utratę dochodów spowodowanych decyzją władz centralnych, a to oznacza, że Zamość tak, jak i inne samorządy w kraju, intensywnie szuka oszczędności, np. poprzez ograniczanie wydatków bieżących - wyjaśnia prezydent.

Trudna sytuacja dotyczy również zamojskich placówek kulturalnych, instytucji i spółek podległych UM Zamość. Mają tam być wprowadzane plany oszczędnościowe.

- Sytuacja, w której znalazł się samorząd, a także jednostki kultury, ogród zoologiczny, Ośrodek Sportu i Rekreacji czy miejskie spółki, odbija się na ich sytuacji finansowo-organizacyjnej (w przypadku jednostek kultury źródłem oszczędności są np. koszty zaplanowanych wydarzeń, które z wiadomych względów nie odbyły się). Zarekomendowano dyrektorom podległych jednostek wprowadzenie planów oszczędnościowych polegających na ograniczeniu kosztów stałych takich jak np. ogrzewanie, prąd, zakup materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli chodzi o zmniejszenie kosztów osobowych, to dyrektorzy jednostek kultury, a także wydziałów w Urzędzie Miasta, prezesi spółek miejskich, jednostek podległych (itd.) otrzymali polecenie przeanalizowania struktury zatrudnienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawarte/zawierane umowy- zlecenia, umowy na zastępstwo czy też osób, które nabyły już prawa emerytalne. Z uwagi na złożoność spraw, proces redukcji zatrudnienia został rozłożony na kilka najbliższych miesięcy - informuje prezydent Andrzej Wnuk. 


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl