Logo
Wydrukuj tę stronę

Bastion VI zostanie zrewitalizowany

Podpisanie umowy, foto: UM Zamość Podpisanie umowy, foto: UM Zamość

Dzisiaj (13 maja) podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”. Zakłada on m.in.: utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową systemu monitoringu.

Projekt obejmuje tereny zlokalizowane w północnej i wschodniej części Starego Miasta, dla których główną osią jest ulica Łukasińskiego oraz sąsiadujący teren południowej części osiedla Planty i zakłada m.in.:
- rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową systemu monitoringu,
- remont z pracami konserwatorskimi dziedzińców VI i VII Bloku kamienic (odnosi się do terenów zlokalizowanych pomiędzy ulicą: Bazyliańską, Ormiańską, Grecką, Pereca oraz ulicą: Bazyliańską, Zamenhofa, Łukasińskiego, Pereca),
- utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (na terenie pomiędzy kortami tenisowymi a Parkiem Miejskim powstanie plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych, będzie również skatepark, elementy małej architektury, oświetlenie),
- budowę toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI (na torze będą mogły być organizowane zawody modeli latających na uwięzi: rangi okręgowej, ogólnopolskiej. Tor ułatwi zamojskim zawodnikom przygotowanie do udziału w zawodach, pokazach, wystawach, a także przyczyni się do popularyzacji sportu modelarskiego)
- instalację systemu monitoringu na Plantach i Starym Mieście.

Na poddaszu Nadszańca, w części, gdzie mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu zostanie utworzone Centrum Edukacyjno-Integracyjne oraz Klub Rozwoju Zawodowego, które będą oferować różne formy aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Działania będą kierowane do uczniów szkoły i mieszkańców miasta, a w szczególności z obszaru rewitalizowanego. Na poddaszu Nadszańca będą się mogły odbywać m.in. wieczorki literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi działających w różnych dziedzinach życia społecznego. Będzie to przestrzeń dla aktywizacji osób starszych, które będą mogły brać udział np. w warsztatach rzemieślniczych, różnego rodzaju zabawach integracyjnych czy konkursach artystycznych lub naukowych.

Na poddaszu remontowanego budynku będzie wykorzystana rekuperacja ciepła, a wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do wnętrza obiektu będzie dostarczać świeże, zewnętrzne filtrowane powietrze. Projekt przewiduje również zwiększenie bioróżnorodności poprzez założenie trawnika przy terenach rekreacyjnych i wykonanie nowych nasadzeń na dziedzińcach, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza na Starym Mieście. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu ma się zakończyć w 2022 r. Całość wartość projektu to 25 261 026,73 PLN. Dofinansowanie z UE wynosi 15 778 006,37 PLN.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl