Logo
Wydrukuj tę stronę

Porządki w Łabuńce

foto: UM Zamość foto: UM Zamość

Trwa akcja sprzątania Łabuńki. Jak informuje zamojski magistrat, oczyszczaniem dna z butelek i innych śmieci zajęły się Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, które odpowiada za utrzymanie rzek (w przypadku Zamościa Łabuńki i Topornicy), co reguluje ustawa Prawo wodne.

Akcja odbywa się przy współpracy z Miastem Zamość, które zleciło Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu odbiór i utylizację odpadów zebranych z dna rzeki.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl