Logo
Wydrukuj tę stronę

Terytorialsi wspierają DPS-y

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany

Od północy 20 kwietnia br. działa na Lubelszczyźnie Zespół Interwencji Kryzysowej utworzony na bazie 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jego zadaniem jest rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w Domach Pomocy Społecznej. Aktualnie Terytorialsi wspierają DPS-y w Zamościu, Majdanie Ruszowskim, Nowinach oraz Łęcznej. 

Zespoły Interwencji Kryzysowej do wsparcia DPS powstały na mocy decyzji ministra obrony narodowej w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił kierowanych do ich wsparcia  przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektoratu Wsparcia SZ. Głównym celem powstania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły będą kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Lubelscy Terytorialsi aktualnie wspierają DPS-y w Zamościu, Majdanie Ruszowskim, Nowinach oraz Łęcznej. Brygada jest w gotowości do wsparcia kolejnych placówek. W wyjątkowych sytuacjach w realizacji tych zadań Terytorialsi będą korzystać ze wsparcia 19 Brygady Zmechanizowanej, głównie w zakresie transportu oraz wydzielenia pojazdów sanitarnych z personelem medycznym. Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK) WOT będą utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań. Ich funkcjonowanie jest ściśle powiązanie z funkcjonującymi w WOT od dwóch lat Zespołami Oceny Wsparcia (ZOW), których to celem w tym przypadku jest ocena sytuacji i ewentualne przygotowanie gruntu pod działanie zespołów na miejscu.

Do głównych zadań ZIK należy:
1) pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu DPS oraz ich przekazywanie do laboratoriów;
2) przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych;
3) ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych;
4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji;
5) szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa;
6) odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

Podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej są w większości osoby w podeszłym wieku, najczęściej przewlekle chore oraz niepełnosprawne. Jak wskazują doświadczania ostatnich dni placówki te stają się często szczególnie narażone na epidemię koronawirusa, dochodzi tam do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, a w skrajnych przypadkach do śmierci osób, które najczęściej są w grupie podwyższonego ryzyka. Do tej pory już w co najmniej kilkunastu DPS-ach na terenie całego kraju pojawiły się przypadki koronawirusa wśród pacjentów lub personelu. 

Skutkiem uruchomienia tego mechanizmu będzie ograniczenia ryzyka zagrożenia życia dla pensjonariuszy i personelu DPS, a także przywracanie pierwotnej zdolności do ich funkcjonowania po rozwiązaniu sytuacji kryzysowej. 


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl