Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamość: Radni zgodzili się na emisję obligacji. Pieniądze pójdą na inwestycje

foto: materiał redakcyjny foto: materiał redakcyjny

Miasto Zamość wyemituje 51 tysięcy obligacji. Ich łączna wartość to 51 milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje i spłatę zobowiązań.

Radni, na dzisiejszej sesji Rady Miasta, zgodzili się, aby Miasto Zamość wyemitowało 51 tysięcy obligacji o wartości tysiąc złotych każda. Jak czytamy w uchwale, "środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Wykup zaplanowano na lata 2031-2035. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania mają zostać pokryte z dochodów własnych miasta.

W uchwale czytamy, że na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku zaplanowano 122 961 510 zł, w tym inwestycje na które zawarto umowy z wykonawcami, z Urzędem Marszałkowskim na środki europejskie oraz inwestycje zakwalifikowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (to kwota około 94 000 000 zł), m.in. „Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej”, Przebudowa ulicy Lubelskiej”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”, „Kompleksowa modernizacja i unowocześnianie ogrodu zoologicznego”, „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej”, Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego”, „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Sali widowiskowej ZDK”.

"Realizowane przedsięwzięcia majątkowe wpłyną na pobudzenie rynku inwestycyjnego, co w obecnym okresie korzystnie będzie oddziaływało na lokalną sytuację przedsiębiorców. W przypadku odłożenia terminu realizacji niektórych inwestycji, środki z emisji obligacji nie muszą być w bieżącym roku podejmowane w całości, natomiast mogą być wykorzystywane w dalszym okresie w zależności od potrzeb finansowania przedsięwzięć." - czytamy w uchwale.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 17 radnych. Przeciw byli: Sławomir Ćwik, Grzegorz Podgórski i Zwolak Rafał. Janusz Kupczyk wstrzymał się od głosu.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl