Reklama
Reklama

Zamość: Dziś sesja Rady Miasta. Zobacz czym zajmą się radni

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Sesja Rady Miasta odbędzie się dzisiaj (24 lutego) w Zamościu. Szczegółowy program posiedzenia publikujemy poniżej. Początek obrad o godzinie 13, w sali Consulatus zamojskiego ratusza.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2019 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zamość z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
9. Przyjęcie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Zamość z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2019 roku oraz zamierzenia na 2020 rok.
10. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Miasta Zamość za 2019 rok.
11. Przyjęcie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Zamościu na uchwałę Nr X/143/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Zamość",
2) dostosowania godzin załączania i wyłączania miejskiego oświetlenia ulicznego do zmieniających się warunków oświetlenia naturalnego- modyfikacja układów sterujących oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem czujników zmierzchowych, dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Zamość uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów,
4) określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
5) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023,
6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Miasta Zamość w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
7) zmiany uchwały Nr XXIX/280/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu ,
9) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10) zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
14. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Komunikaty i informacje.
17. Zamknięcie obrad.

1 komentarz

  • dunia
    dunia poniedziałek, 24 luty 2020 14:05 Link do komentarza

    Jak się chcą radni zaprezentować fotograficznie, to powinien-powinna mieć każdy-każda plakietkę z nazwiskiem i z jakiego osiedla.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us