Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamość: Radni uchwalili budżet na 2020 rok [WIDEO Z SESJI]

źródło: Esejsa UM Zamość źródło: Esejsa UM Zamość

Zamojscy radni przyjęli budżet na 2020 rok. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu miasta to 505 315 803 zł, po stronie wydatków zapisano kwotę 543 305 145 zł. Wydatki inwestycyjny zaplanowano na ponad 115 mln. zł.

Dochody bieżące miasta w 2020 roku zapisano w budżecie 443 718 082 zł, dochody majątkowe na poziomie 61 597 721 zł. Wydatki bieżące wynoszą 428 123 894 zł a majątkowe 115 181 251 zł. Deficyt wyniesie 37 989 342 zł i zostanie pokryty z przychodów ze sprzedaży obligacji komunalnych.

Kwota długu po zrealizowaniu budżetu roku 2020 ma wynieść 160 264 690 zł.

- Budżet jest ambitny, odważny, realistyczny, bogaty. Zaplanowano bardzo dużo inwestycji: będą realizowane te, które już zostały rozpoczęte, ale będziemy też podejmować nowe. Uważam, że nie należy bać się zaciągać zobowiązań dłużnych na realizację pewnych zadań, trzeba ambitnie realizować plany i pozyskiwać środki zewnętrzne. Wszystko to, co wybudujemy będzie służyć nam, naszym dzieciom, a może i wnukom- mówi Skarbnik Miasta Zamość Jadwiga Kijek.

Wśród najważniejszych inwestycji przyszłorocznego budżetu należy wymienić m.in.: II etap przebudowy ulicy Kilińskiego, rewitalizację zabytkowego budynku Akademii Zamojskiej, rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury, przebudowę ulicy Lubelskiej (rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego- Lubelska- Wojska Polskiego- Wiejska), przebudowę placu M. Stefanidesa wraz z odcinkiem ul. Łukasińskiego w Zamościu, przebudowę Placu Wolności wraz z odcinkiem ul. Kościuszki oraz odcinkiem ul. Okopowej w Zamościu.

„Za” przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych. Przeciwni byli: Sławomir Ćwik, Janusz Kupczyk, Wiesław Nowakowski i Rafał Zwolak. Wstrzymał się Ireneusz Godzisz a Grzegorz Podgórski nie oddał głosu.

Media


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl