Logo
Wydrukuj tę stronę

Biznes bez barier

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w auli Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu odbyła się konferencja „Biznes bez barier”, której organizatorami byli: Instytut Nauk Ekonomicznych Uczelni Państwowej w Zamościu, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Biłgoraj.

Na początku konferencji zebranych powitały dr inż. Maria Kierepka, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych UPZ oraz mgr Anna Barczak, kierownik Inspektoratu ZUS w Zamościu.

- Konferencja odbywa się w pierwszym dniu tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To międzynarodowa inicjatywa, która promuje idee przedsiębiorczości szczególnie wśród ludzi młodych, studentów czy młodych biznesmenów. – mówiła dr Maria Kierepka - Nasza Uczelnia już po raz szósty włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ranga tegorocznej konferencji znacznie wzrosła poprzez wspólne jej zorganizowanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest to dla nas satysfakcjonujące, że ta instytucja zechciała jubileusz swojego 85-lecia obchodzić w murach Uczelni Państwowej w Zamościu, wśród zacnego grona przedstawicieli różnych instytucji wspierających przedsiębiorczość, przedsiębiorców a także wśród studentów, dla których takie spotkania są przyczynkiem do kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor UPZ, dr hab. Andrzej Samborski. - Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości stają się powoli tradycją w naszej Uczelni. Dzisiejsze spotkanie to już kolejna edycja konferencji zorganizowanej z tej okazji. Cieszymy się, że nabiera ona coraz większego znaczenia i zasięgu, o czym świadczy z roku na rok zwiększająca się liczba prelegentów i gości w niej uczestniczących. Poza merytoryczną stroną tego spotkania, ważne jest zaprezentowanie się naszych studentów oraz przedstawienie wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas zajęć. Konferencja jest dla nich szansą na poszerzenie wiedzy o treści przekazywane przez praktyków. Tematyka i charakter konferencji wpisuje się w zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym, które mówią o tym, że naszym zadaniem jest kształcenie studentów na kierunkach o profilu praktycznym. Wiedzę i umiejętności praktyczne nabywa się nie tyko w trakcie zajęć w uczelni, czy podczas praktyk, które studenci odbywają w różnych instytucjach i zakładach pracy, ale także podczas takich konferencji jak dzisiejsza – powiedział rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Podczas konferencji z prelekcjami wystąpili przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości UPZ, z kierunku finanse i rachunkowość: Karolina Twardowska „Biznes – działalność gospodarcza”, Iwona Spozowska „Przełamywanie barier w biznesie – cyfryzacja finansów publicznych”, Aleksandra Posłajko i Klaudia Semenowicz „Elektroniczny ZUS dla każdego”, Oliwia Piotrowska i Sylwia Niemczuk „Elektroniczny ZUS dla przedsiębiorców”, Damian Korob „ZUS – odpowiedzialność za część finansów publicznych”.

Okolicznościowy wykład wygłosił dr hab. inż. Zbigniew Wasąg, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Biłgoraju. Przypomnijmy, że ZUS obchodzi w tym roku 85 lat swojego istnienia. - W związku z jubileuszem 85-lecia organizujemy różne wydarzenia. Jednym z nich jest ta konferencja ze ścisłym i bardzo ważnym udziałem studentów Uczelni Państwowej w Zamościu. Angażujemy w to również przedsiębiorców, ponieważ tematem konferencji jest „Biznes bez barier”. Żeby to zrealizować muszą w to być włączone różne instytucje. My, jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych cenimy sobie współpracę z urzędami pracy, urzędami skarbowymi, ze szkołami uczestniczącymi w projektach edukacyjnych. W konsekwencji to wszystko trafia do przedsiębiorców. Mają oni przygotowaną już kadrę i ludzi, którzy choćby odbywając praktyki w ZUS stają się bardziej wartościowymi pracownikami. Jubileusz 85-lecia jest okazją do pokazania tego, że instytucja państwowa, wykonawcza jest również miejscem pracy dla wielu ludzi. Jest również takim drogowskazem, miejscem informacji, z którego przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć o różnych możliwościach prawnych, czy praktycznych pomagających w biznesie. Liczymy, że takie spotkania edukacyjne w przyszłości przełożą się na sferę praktyczną – powiedział dr hab. inż. Zbigniew Wasąg.

Podczas konferencji dyrektor biłgorajskiego oddziału ZUS wręczył pamiątkowe grawertony instytucjom współpracującym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeden z nich otrzymała Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Wyróżnienie odebrał rektor dr hab. Andrzej Samborski.

W trakcie konferencji eksperci ZUS udzielali w budynku UPZ porad z zakresu ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalno-rentowych. Chętni mieli również możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych. Konferencja „Biznes bez barier” odbyła się 18 listopada 2019 r.

DSC06081.JPG DSC06101.JPG DSC06103.JPG

DSC06104.JPG DSC06110.JPG DSC06116.JPG

DSC06122.JPG DSC06127.JPG DSC06135.JPG

DSC06136.JPG DSC06143.JPG DSC06147.JPG

DSC06162.JPG DSC06168.JPG DSC06189.JPG

DSC06197.JPG DSC06206.JPG


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl