Reklama
Reklama

Podwyżka podatku od nieruchomości w Zamościu. Zobacz szczegóły

foto: XIV Sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji foto: XIV Sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji

Decyzja zapadła na dzisiejszej sesji rady miasta. Właściciele nieruchomości zapłacą w przyszłym roku większe stawki. Za podwyżką głosowało 20 radnych.

Wstrzymali się: Agnieszka Klimczuk, Janusz Kupczyk i Rafał Zwolak.

Podatek od nieruchomości w Zamościu:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,75 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z20l8 r. poz. l398 z poźn, zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,10 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości

Urzędnicy podwyżki tłumaczą wzrostem cen oraz kilkuletnim zamrożeniem stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku w zakresie budynków lub ich części mieszkalnych oraz gruntów pozostałych pozostawały na niezmienionym poziomie od 2015 r. Po podwyżce w przyszłym roku właściciel np. z działki o powierzchni 500 m2 z budynkiem mieszkalnym o powierzchni 100 m2 i garażem 12 m2 zapłaci więcej o 47 zł rocznie (dotychczasowy podatek wynosi 345 zł, po podwyżce - 392 zł.).

Władze miasta szacują, że wzrost stawek podatkowych spowoduje uzyskanie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 34.200.000 zł, co oznacza wzrost o 5,8%.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us