Logo
Wydrukuj tę stronę

Rzeźba św. Michała Archanioła odzyska świetność

foto: archiwum foto: archiwum

Zabytkowa figura św. Michała Archanioła, która przed laty zdobiła Bramę Szczebrzeską, będzie poddana konserwacji. Rzeźba została przeniesiona na prywatną posesję przy ul. Ogrodowej, gdzie niszczeje od lat.

Rzeźba św. Michała Archanioła jest związana z losami Zamościa od ok. 1770 roku. Początkowo była ulokowana na Bramie Szczebrzeskiej. W latach 1821-1825, podczas przebudowy Twierdzy Zamość, figura została zdemontowana i przeniesiona na prywatną posesję przy ul. Ogrodowej, gdzie znajduje się do dziś. Upływ czasu i warunki atmosferyczne sprawiły, że rzeźba jest w znacznym stopniu zdewastowana, podjęto więc działania, by ją uratować. Zgodnie z prawem, miasto musiało wcześniej uzyskać zgody właścicieli posesji, a także ich spadkobierców, na zabranie figury z terenu posesji.

Teraz rzeźbą zajmie się zespół złożony m.in. z konserwatorów zabytków, konserwatorów dzieł sztuki, którzy określą zakres zadań przy konserwacji rzeźby, a także sposoby przeprowadzenia niezbędnych prac.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl