Logo
Wydrukuj tę stronę

Rowy po konserwacji

foto: UM Zamość foto: UM Zamość

Dobiegł końca pierwszy etap konserwacji rowów melioracyjnych na osiedlach: Majdan, Rataja, Karolówka, Nowe Miasto, Błonie, Św. Piątka, Promyk/ Zamczysko.

Zależnie od potrzeb, prace polegały m.in. na wykoszeniu skarp, hakowaniu dna, wycince krzaków, naprawie przepustu czy likwidacji tam bobrowych.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl