Logo
Wydrukuj tę stronę

Hrubieszowska i Wyszyńskiego do naprawy

foto: archiwum, Rafał Zwolak foto: archiwum, Rafał Zwolak

Spółka Veolia rozpoczyna naprawy nawierzchni ulic po awarii sieci ciepłowniczej, do której doszło w lutym. Ulice Hrubieszowska i Wyszyńskiego w miejscu prowadzenia robót, będą wyłączone z ruchu pojazdów.

Jak informuje zamojski magistrat, bezpośrednio po awarii, ze względu na niesprzyjające robotom drogowym warunki atmosferyczne (niska temperatura), nawierzchnia została odtworzona w technologii masy asfaltowej z recyklera. Zarząd Dróg Grodzkich zobowiązał firmę Veolia do wykonania docelowej nawierzchni w miejscu awarii, po ustabilizowaniu się pogody, do 26 kwietnia bieżącego roku.

Prace na ul. Hrubieszowskiej prowadzone będą 24 kwietnia, dzień później (czwartek) na ul. Wyszyńskiego. 

Do kierowców apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i o stosowanie się do znaków drogowych oraz poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl