Logo
Wydrukuj tę stronę

Smogowy problem w Zamościu

foto: list otwarty foto: list otwarty

Apel w sprawie podjęcia działań przeciwko smogowi wystosowali członkowie stowarzyszenia "Zamość-Nasz Wspólny Dom". W liście otwartym informują, że "powietrze w Zamościu jest zatrute przez większą część roku, a stężenia substancji trujących we wdychanym przez nas i nasze dzieci powietrzu, są poza wszelkimi norami i w konsekwencji muszą prowadzić do poważnych schorzeń, a nawet śmierci". Prezentują też wyniki własnych pomiarów poziomu stężenia pyłu zawieszonego w różnych miejscach Zamościa.

Międzynarodowy indeks czystości powietrza (AQI - air quality index) określa czystość powietrza jako: 0-35 doskonałe, 35- 75 dobre, 75-115 – lekko zanieczyszczone, 115-150 – średnio zanieczyszczone, 150 µg/m3 – bardzo zanieczyszczone, 250 µg/m3 - niebezpieczeństwo.

"Niestety, poziom stężeń, pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5 i PM 10 w naszym mieście wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Pomiary przeprowadzone w ubiegłym i tym roku, pokazują jednoznacznie, że są to niejednokrotnie wartości przekraczające 500 µg/m3 pyłu PM 2,5 oraz 600 µg/m3 pyłu PM 10." - czytamy w liście.

Członkowie stowarzyszenia przeprowadzili własne pomiary, publikują przykładowe wyniki z osiedla Powiatowa:
Data: stężenie PM 2,5 w µg/m3 ulica:
24 marzec 2018 godzina 16.00 270 ul. Sowińskiego
23 marzec 2018 godzina 21.00 530 ul. Kalinowa
23 marzec 2018 godzina 20.40 317 ul. Sowińskiego
23 marzec 2018 godzina 20.48 457 ul. Lazurowa
23 marzec 2018 godzina 20.52 750 ul. Dobra
23 marzec 2018 godzina 20.55 341 ul. Szwedzka
21 marzec 2018 godzina 07.00 260 ul. Sowińskiego
21 marzec 2018 godzina 07.00 280 ul. Lazurowa
7 marca 2018 godzina 17.30 (zebranie osiedlowe) 100 szkoła nr 9 w środku
7 marca 2018 godzina 18.00 (zebranie osiedlowe) 250 szkoła na zewnątrz
7 marca 2018 godzina 18.20 (zebranie osiedlowe) 410 ul. Olchowa koło przedszkola nr 14

W liście czytamy, że jedyny czujnik zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście, umieszczony jest przy ulicy Hrubieszowskiej, niedaleko granic miasta w terenie otwartym i zamiast obrazować stan faktyczny, zaciemnia nam prawdziwy obraz zanieczyszczenia powietrza.

Według pomiarów stowarzyszenia najgorsza sytuacja jest na osiedlach Powiatowa i Karolówka. Organizacja zapowiada dalsze działania i zaprasza do współpracy władze Zamościa i Radę Miasta.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl