Logo
Wydrukuj tę stronę

Jest dofinansowanie do "Rewitalizacji Rotundy Zamojskiej"

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

6,8 mln zł na ratowanie zamojskiej Rotundy. Projekt zakłada m.in. remont oraz prace konserwatorskie i restauratorskie, konserwację elementów i detali mających wartość historyczną, rozbudowę ekspozycji muzealnej poprzez wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje dotyczące tragicznej historii tego miejsca.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych, zaplanowano likwidację barier architektonicznych i przygotowanie informacji w alfabecie Braille'a oraz wykonanie tyflograficznej mapy obiektu.

Uchwałę w sprawie wyboru projektu do dofinansowania Zarząd Województwa Lubelskiego podjął 4 września. Komisja Oceny Projektów przyznała Miastu 100 punktów na 100 możliwych, o co od początku zabiegało Miasto. Droga do uzyskania dofinansowania była długa, ponieważ projekt pn. "Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej" na etapie oceny merytorycznej (2017 r.) otrzymał od Komisji Oceny Projektów jedynie 77 punktów. Po wniesionym odwołaniu, punktacja wzrosła do 83 punktów. Później sprawa trafiła do sądu, ponieważ Miasto w dalszym ciągu stało na stanowisku, że projekt został niewłaściwie oceniony. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (7.09.2017r.) przyznał miastu rację i nakazał Zarządowi Województwa ponowne rozpatrzenie wniosku.

Całkowita wartość prac wynosi 8,2 mln zł. Swój wkład merytoryczny i finansowy w realizację projektu mają: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Zamość.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl