Logo
Wydrukuj tę stronę

Trwa gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych

foto: materiał redakcyjny foto: materiał redakcyjny

Dobiega końca pierwszy etap konserwacji rowów melioracyjnych, który objął Os. Karolówka i Błonie. Wykonawca prac tj. Spółki Wodne w Zamościu kierują swój sprzęt na rowy zwane B i C, odwadniające Osiedle Majdan oraz rowy Z2 i Z3 przy ulicy Legionów (północna część Os. Rataja).

Rowy B i C stanowią główne odbiorniki wód opadowych spływających powierzchniowo, jak również odprowadzanych przez systemy kanalizacyjne w ul. Majdan oraz ul. Legionów. Następnie kierowane są do rz. Czarny Potok.

Ww. rowy czeka koszenie i odmulanie na łącznej długości ponad 4 km oraz oczyszczanie z namułu przepustów rurowych.

W dalszej kolejności rowy w okolicach ul. Młyńskiej, Fredry oraz Altanowej. Ten ostatni, oznaczony symbolem Z5, jest kluczowy ze względu na bloki TBS.

Miasto Zamość zaapelowało jednocześnie do Zarządu Zlewni PGW o pilne wykonanie stosownych prac na rzekach, w szczególności korycie Starej Topornicy.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl