Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamość: Taksówki do kontroli

Taksówki do kontroli, foto: archiwum, materiał poglądowy Taksówki do kontroli, foto: archiwum, materiał poglądowy

Zamojski Urząd Miasta zapowiada kontrolę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarobkowego przewozu osób TAXI. W tym roku zaplanowano kontrolę w 16 firmach.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie – o transporcie drogowym, organ udzielający licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób TAXI , obowiązany jest przeprowadzać kontrolę co najmniej raz na 5 lat.

- W 2018 przeprowadzenie kontroli zaplanowano u 16-tu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarobkowego przewozu osób TAXI. Ogólnie zostanie wszczętych i przeprowadzonych 42 postępowań kontrolnych. Aktualnie, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie – o swobodzie działalności gospodarczej, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie kontrolne w 7 przedsiębiorstwach, posiadających wydane przez Prezydenta Miasta Zamość licencje TAXI - informuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta. 

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji i wykonywania transportu drogowego taksówką. Mowa tu o: niekaralności, braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, zatrudnianiu kierowców spełniających ustawowe wymogi- takie same jak przedsiębiorca, warunkach technicznych pojazdu przeznaczonego do przewozu osób, czy ciągłości świadczenia usług przewozowych osób TAXI ( z przerwą nie dłuższą niż 6 m-cy).


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl