Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamojscy strażacy podsumowali rok: było więcej zdarzeń

Więcej zdarzeń w 2017 roku, foto: archiwum Więcej zdarzeń w 2017 roku, foto: archiwum

2017 to rok z większą ilością zdarzeń - podsumowują strażacy z PSP w Zamościu. Odnotowano łącznie 1365 interwencji. - Był to okres z większą ilością miejscowych zagrożeń - szczególnie z większa ilością wypadków, nieznacznie większą ilością pożarów - informuje Andrzej Szozda, rzecznik prasowy straży.

W 2017 odnotowano 503 pożary, 811 miejscowych zagrożeń oraz 51 alarmów fałszywych.

- W porównaniu do 2016 roku, nastąpił znaczny wzrost ogólnej liczby interwencji o 27,5% (295 zdarzeń), o 13% (59 zdarzeń) wzrosła ilość pożarów, o 39% (231 zdarzeń) zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń. Alarmy fałszywe utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w 2017 było ich 51 (wzrost o 5 zdarzeń). Analizując linię trendu dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, na przestrzeni ostatnich 10 lat należy stwierdzić, że nieznacznie wzrasta ogólna ilość interwencji, nieznacznie zmniejsza sie liczba miejscowych zagrożeń, nieznacznie wzrasta liczba pożarów - informuje Andrzej Szozda. - Zdecydowaną większość, bo aż 89% pożarów, to pożary małe. W 2017r., pożary najczęściej występowały w grupie obiektów tzw. uprawy, rolnictwo -173 zdarzenia oraz budynki mieszkalne 155 zdarzeń. W porównaniu do 2016 roku: liczba pożarów w rolnictwie utrzymywała się na porównywalnym poziomie, natomiast nieznacznie wzrosła liczba interwencji dotyczących pożarów w budynkach mieszkalnych - dodaje. 

Ze strażackich statystyk wynika, że z liczby 811 miejscowych zagrożeń, jakie wystąpiły na terenie powiatu zamojskiego, w budynkach mieszkalnych odnotowano 259 interwencji (wzrost o 71 zdarzeń) w tego typu obiektach. Zdarzenia te najczęściej dotyczyły wypompowywania wody z zalanych piwnic oraz usuwania zagrożenia powodowanego przez owady błonkoskrzydłe. Dosyć dużą grupę obiektów, w odniesieniu do których prowadzono działania stanowiły środki transportu – 228 zdarzeń tj. wypadki i kolizje drogowe. W odniesieniu do 2016 roku w tej grupie nastąpił wzrost interwencji o 70 przypadków.

- Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2017r były: zdarzenia w komunikacji drogowej 237 interwencji, zdarzenia powodowane przez silne wiatry 178 interwencji, nietypowe zachowanie zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie - 108. Nieostrożność osób dorosłych w 283 przypadkach, to najczęstsza przyczyna wystąpienia pożarów w 2017roku. Dosyć dużą grupę przyczyn wystąpienia pożarów stanowiły wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 115 interwencji. W minionym roku najwięcej pożarów wystąpiło w marcu - 71 interwencji związanych z pożarami suchych traw i sierpniu - 82 zdarzenia, gdy występowały pożary upraw rolniczych i słomy - informuje Szozda.

Jak dodaje rzecznik, miniony rok był stosunkowo bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odnotowano 2 tzw. lekkie wypadki strażaków z JRG Zamość podczas służby.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl