Reklama

Zamość: Sesja Rady Miasta. Zobacz program

Dziś kolejna sesja Rady Miasta, foto: archiwum Dziś kolejna sesja Rady Miasta, foto: archiwum

Zamojscy radni zbiorą się dzisiaj (27 listopada) na kolejnej sesji Rady Miasta. Podejmą uchwały dotyczące m.in. cen biletów MZK w Zamościu, utworzenia Zamojskiej Karty Seniora, czy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Sesja rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 15.00. Poprzedzi ją uroczystą sesja Rady Miasta Zamość poświęconą  75 rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie (godzina 13.00).

Poniżej porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
8. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia do pkt 7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
10. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
11. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia do pkt 10 i dyskusja nad pkt 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.,
2/określenia rozkładu godzin czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zamość w roku 2018,
3/przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
4/wprowadzenia na terenie Miasta Zamość Programu „Zamojska Karta Seniora”,
5/określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
6/nadania statutu Domowi Dziecka w Zamościu,
7/określenia wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych,
8/wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość,
9/przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”,
10/udzielenia poręczenia dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w wysokości 1800 000,00 zł,
11/wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
12/ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu,
13/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
14/zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
14.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
15.Zapytania i wolne wnioski radnych.
16.Informacje bieżące.
17.Zamknięcie obrad.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us