Logo
Wydrukuj tę stronę

Będą prace przy Kościuszki

Teren w sąsiedztwie Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki w Zamościu ma być zagospodarowany, fot. Szymon Łyciuk (zdjęcie poglądowe) Teren w sąsiedztwie Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki w Zamościu ma być zagospodarowany, fot. Szymon Łyciuk (zdjęcie poglądowe)

Na zlecenie Urzędu Miasta Zamość opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w sąsiedztwie placówki Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki w Zamościu. - Roboty obejmować będą rozbiórkę starej wartowni i części ogrodzenia, utwardzenie placu płytami ażurowymi i wykonanie nowego ogrodzenia z wykorzystaniem odzyskanych materiałów- wyjaśnia Marek Gajewski, doradca prezydenta miasta. 

- Dokumentacja została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  W związku z tym, że koszty szacuje się na ok. 100tys. zł, roboty planuje się wykonywać etapami, w miarę posiadanych środków finansowych. Zakres i konieczność wykonania prac wynika z postanowień porozumienia zawartego  w 2011r., na potrzeby realizacji projektu „Zamość Miasto UNESCO Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” - dodaje Gajewski.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl