Logo
Wydrukuj tę stronę

Taxi do kontroli

Taxi do kontroli, fot. Szymon Łyciuk (archiwum) Taxi do kontroli, fot. Szymon Łyciuk (archiwum)

Zamojski Urząd Miasta kontroluje taksówkarzy. Jak informuje Marek Gajewski, doradca prezydenta miasta, kontrola w tym roku obejmie 19 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarobkowego przewozu osób TAXI.

- Zgodnie  z przepisami określonym w ustawie – o Transporcie drogowym, organ  udzielający licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób  TAXI , obowiązany jest przeprowadzać kontrolę u takiego przewoźnika co najmniej raz na 5 lat - informuje Gajewski.

- W chwili obecnej, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie – o swobodzie  działalności gospodarczej, zostało  wszczęte i jest prowadzone postępowanie kontrolne u wszystkich zaplanowanych do kontroli przedsiębiorców, posiadających wydane przez Prezydenta  Miasta Zamość licencje TAXI. Przedmiotem kontroli  jest  sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji i wykonywania transportu drogowego taksówką tj. niekaralność przedsiębiorcy, brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, zatrudnianie kierowców spełniających ustawowe wymogi, warunki techniczne pojazdu przeznaczonego do przewozu osób TAXI (taksometr, legalizacja taksometru), ciągłość świadczenia usług przewozowych osób TAXI - wylicza Gajewski.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl