Logo
Wydrukuj tę stronę

Program „Rodzina 500+”: prawie 4 tys. wniosków w Zamościu

Wypłata odbywa się w transzach, foto: archiwum Wypłata odbywa się w transzach, foto: archiwum

3 991 złożyli mieszkańcy Zamościa w ramach programu "Rodzina 500+" na okres zasiłkowy 2017/2018. 3 231 wniosków wpłynęło do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sierpniu. Placówka informuje, że na podstawie kompletnie złożonych wniosków wydano 3 090 decyzji.

Jak informuje zamojski magistrat, wypłata świadczeń wychowawczych za miesiąc październik realizowana jest w transzach: pierwsza transza 26.10.2017r. na kwotę - 1 969 331,47 zł,  druga transza 30.10.2017r. na kwotę - 212 774,40 zł, trzecia transza 31.10.2017r. na kwotę szacunkową - 25 000 zł.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl