Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamość, Krasnobród: Forum Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej Wyróżniony

Organizatorem Forum Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, foto: materiał nadesłany Organizatorem Forum Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, foto: materiał nadesłany

II Forum Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej odbędzie się w dniach 18-19 października w Krasnobrodzie i Zamościu. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli uzdrowisk krajowych i zagranicznych, placówek medycznych, szpitali, organizacji turystycznych, przedstawicieli samorządów, którzy realizują strategię rozwoju w dziedzinach turystyki medycznej i prozdrowotnej.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Jak informuje LKB, polski rynek usług medycznych zwiększa się każdego roku a turystyka medyczna ma szansę stać się także jedną ze specjalności Lubelszczyzny, czemu sprzyja jakość i innowacyjność metod leczenia oferowanych przez regionalne placówki oraz łatwość dostępu do informacji. Jest to druga edycja konferencji, ubiegłoroczna odbyła się w Nałęczowie.

- W gronie prelegentów – ekspertów i doświadczonych praktyków z branży medycznej i turystycznej – porozmawiamy o szansach i wyzwaniach jakie niesie turystyka medyczna dla Roztocza, zwrócimy uwagę na różne aspekty funkcjonowania uzdrowisk i placówek medycznych w kontekście rozwoju turystki medycznej i prozdrowotnej m.in. na oczekiwania turysty zagranicznego, standardy usług w medycynie i turystyce, politykę uzdrowiskową, elementy zarządzania, działania marketingowe i promocję. Nadmienię także, że zależy nam także na utworzeniu zespołu ds. Rozwoju Transgranicznej Turystyki Medycznej. Dzięki czemu wypracowane rekomendacje będą mogły być kontynuowane i dalej wdrażane - Olga Śniadecka z Lubelskiego Klubu Biznesu. - Łącząc doświadczenia i potencjały trzech sektorów: medycznego (w tym uzdrowiskowego), samorządowego i turystycznego, chcemy wzajemnie inspirować się do korzystania i wdrażania najbardziej efektywnych modeli biznesowych, strategii i działań marketingowych - dodaje.

Konferencja będzie stanowiła inspirującą debatę na ważne i aktualne dla naszego regionu tematy z udziałem specjalistów oraz zaproszonych gości honorowych.

Poniżej publikujemy program forum. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia LKB pod nr telefonu: 81 532 15 77.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl