Reklama
Reklama

W poniedziałek Sesja Rady Miasta Zamość. Zobacz program obrad.

Zobacz czym zajmą się zamojscy radni na najbliższej sesji Rady Miasta, foto: archiwum (zdjęcie poglądowe) Zobacz czym zajmą się zamojscy radni na najbliższej sesji Rady Miasta, foto: archiwum (zdjęcie poglądowe)

W poniedziałek (25 września) radni z Zamościa będą obradować podczas XXXIII sesji Rady Miasta. Początek o godz. 13.00 w sali Consulatus zamojskiego ratusza. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad sesji Rady Miasta 25 września 2017 r.:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.
8. Opinia Komisji: Samorządu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta; Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Rewizyjnej do pkt.7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.
10. Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2018 r.
11. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia,  Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, do pkt.10  i dyskusja nad pkt 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2018.       
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,
2/ likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość,
3/ zmiany uchwały nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
4/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
5/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami,
6/ podziału Miasta Zamość na stałe obwody głosowania,
7/ podziału Miasta Zamość na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,
8/zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Zamość,
9/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności,
10/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,                                 
11/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
15. Zapytania i wolne wnioski radnych.
16. Informacje bieżące.
17. Zamknięcie obrad.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us