Logo
Wydrukuj tę stronę

Magistrat szuka manadżera do obwodnicy

Powstanie prawie 5,5 km nowoczesnej dwupasmówki, foto: archiwum Powstanie prawie 5,5 km nowoczesnej dwupasmówki, foto: archiwum

Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia przebudowy tzw. zachodniej obwodnicy miasta, która ma być największą inwestycją drogową w historii Zamościa. Rozpoczęła się procedura związana z wyłonieniem tzw. menedżera projektu. Zaproszenie do składania ofert zostało już opublikowane.

Jak informuje urząd, do obowiązków menadżera projektu będzie należało m.in. zarządzanie inwestycją, kierowanie i koordynowanie jej wykonania, opracowanie niezbędnej dokumentacji, weryfikacja opracowanej przez wykonawcę inwestycji dokumentacji projektowej, organizowanie prowadzenie regularnych narad projektowych, rad budowy, innych spotkań, sporządzanie raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października.

Projekt dotyczący przebudowy drogi w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) to największa inwestycja drogowa w historii miasta. Powstanie prawie 5,5 km nowoczesnej dwupasmówki z rondami w miejscu dotychczasowych, niebezpiecznych skrzyżowań, a także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oszczędne oświetlenie LED. Co ważne, przy okazji budowy powstanie również odwodnienie drogi. Dzięki niemu wreszcie skończy się podtapianie działek po ulewnych deszczach, które od lat jest problemem zwłaszcza dla właścicieli budynków w pobliżu ul. Dzieci Zamojszczyzny.

Niebawem rozpoczną się procedury przetargowe na realizację inwestycji. Jej całkowita wartość to około 96 mln zł., dofinansowanie unijne z programu Infrastruktura i Środowisko wyniesie prawie 82 mln.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl