Logo
Wydrukuj tę stronę

Kasa na sport podzielona

Podzielono kasę na sport, foto: archiwum Podzielono kasę na sport, foto: archiwum

Zamojski magistrat rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na rok 2018. Dotacja dla klubów sportowych działających w mieście wyniosła łącznie 1,88 mln zł. Najwięcej - 665 tys.zł. - przyznano dla KS AGROS Zamość, Fundacja Klub Sportowy Hetman Zamość dostała 435 tys.zł.

Dalej w zestawieniu znajdziemy MKS "Padwa" z dotacją 185 tys.zł i AMSPN "Hetman Zamość" 90 tys. Po 60 tys. przyznano DKS "Gaudium" Zamość i ZTTKT "Return".  Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz UKS "Orka" otrzymały po 50 tys.zł.

Pozostałe kluby otrzymały od 3 do 30 tys.zł.

Pełna lista dotowanych podmiotów dostępna jest tutaj:http://www.zamosc.pl/dat/attach/6095_zarzadzenie_prezydenta_ws_ofert_rozstrzygniecia_otwartego_konku.pdf

 


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl