Logo
Wydrukuj tę stronę

Ruda żelaza o wysokiej zawartości …. papierosów

fot. KAS, materiał nadesłany fot. KAS, materiał nadesłany

Z uwagi na zagrożenie przemytem artykułów akcyzowych teren terminalu Linii Hutniczej Szerokotorowej jest objęty stałym monitoringiem ze strony Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze w ciągu dwóch dni ujawnili prawie 24 tys. paczek nielegalnych papierosów.

2 i 3 lutego br. funkcjonariusze Czwartego Referatu Realizacji w Hrubieszowie zadecydowali o przeprowadzeniu szczegółowych kontroli pociągów towarowych wjeżdżających na terytorium Polski. Składy z rudą żelaza zostały zeskanowane urządzeniem rtg. Następnie, po analizie obrazu skanów, wytypowane wagony z surowcem poddano wnikliwej rewizji. Pierwszego dnia funkcjonariusze ujawnili w transportowanej rudzie żelaza 17 000 paczek papierosów bez znaków polskiej akcyzy. Wartość zatrzymanej kontrabandy wyniosła około 230 tys. zł. Natomiast drugiego dnia wydobyto spod zwałów surowca kolejne 6750 paczek „trefnych” papierosów o wartości rynkowej ponad 90 tys. zł.

Jak informują celnicy, w przypadku wprowadzenia - ujawnionego w trakcie dwudniowych działań - nielegalnego towaru do obrotu uszczuplenia należności celnych oraz podatkowych Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 550 tys. zł. Postępowanie w sprawie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Delegatura w Zamościu.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl