Logo
Wydrukuj tę stronę

Hrubieszów: Prokuratura zabezpieczyła majątek starostów

Do tej pory śledczy przesłuchali w charakterze świadka kilkadziesiąt osób, foto: archiwum (zdjęcia poglądowe) Do tej pory śledczy przesłuchali w charakterze świadka kilkadziesiąt osób, foto: archiwum (zdjęcia poglądowe)

Ponad 2,6 miliona złotych zabezpieczenia majątkowego na nieruchomościach starosty i wicestarosty hrubieszowskiego dokonali lubelscy policjanci w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Jak informują służby, sprawa dotyczy domniemanego wyłudzenia ponad 4 milionów dotacji unijnej na przebudowę drogi powiatowej z użyciem dokumentów poświadczających nieprawdę.

Przypomnijmy, że do nieprawidłowości miało dojść w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie w 2015 roku. Do tej pory śledczy przesłuchali w charakterze świadka kilkadziesiąt osób. Z ustaleń stróżów prawa wynika, że pieniądze na inwestycję zostały uzyskane za pomocą poświadczających nieprawdę dokumentów. Chodzi o poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy. Nieprawdziwych wpisów w tym dokumencie miał dokonać były już dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie, a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Zebrane dowody wskazują, że poświadczenie nieprawdy w dokumentacji spowodowane było naciskami, jakie wywierały osoby funkcyjne ze Starostwa.

Zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszał były dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie oraz osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Starosta hrubieszowski oraz jego zastępca usłyszeli zarzuty dotyczące nakłaniania do poświadczenia nieprawdy oraz przekroczenia uprawnień. Wobec mężczyzn prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz poręczeń majątkowych ( poręczenie starosty to nieruchomości na kwotę 1 850 000 zł, wicestarosty na 807 000 zł).

Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za przekroczenie uprawnień i wyłudzenie dotacji o wysokiej wartości grozi do 10 lat więzienia.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl