Logo
Wydrukuj tę stronę

AZ współpracuje z muzeum w Krasnymstawie

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany
Akademia Zamojska od lat współpracuje z różnymi instytucjami, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami oraz organizacjami. Wśród nich są instytucje kultury, administracji publicznej, jednostki wojskowe. 1 marca br. do grona partnerów AZ dołączyło Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

Porozumienie o współpracy podpisali: rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz Andrzej Gołąb, dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Na mocy porozumienia, Uczelnia i Muzeum będą współpracować przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń i przedsięwzięć, jak np. konferencje, sympozja, seminaria, czy prowadzeniu prac badawczych. Akademia Zamojska i Muzeum Regionalne w Krasnymstawie będą również podejmować działania edukacyjne i naukowe dążące do zainteresowania młodzieży i studentów historią, kulturą i tradycją regionu.

Podpisanie porozumienia odbyło się 1 marca 2022 r. w rektoracie Akademii Zamojskiej.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl