Logo
Wydrukuj tę stronę

Aktualia Pedagogiki 2020

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany

Formę webinarium przybrał tegoroczny Panel Dyskusyjny Studentów Pedagogiki z cyklu „Aktualia Pedagogiki”, zorganizowany przez Zakład Pedagogiki funkcjonujący w Instytucie Humanistycznym Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

„Aktualia Pedagogiki” to cykliczna konferencja, w ramach której obok wystąpień wykładowców, szansę by zaprezentować nabytą wiedzę i doświadczenie mają studentki i studenci kierunku pedagogika UPZ. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19 „Aktualia Pedagogiki” odbyły się w formie webinarium na platformie EduPortal Uczelni Państwowej w Zamościu.

W wydarzeniu udział wzięli: rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski, kanclerz UPZ Jerzy Korniluk, wykładowcy i studenci kierunku pedagogika Uczelni Państwowej w Zamościu oraz innych kierunków. Konferencję otworzyły: dyrektor Instytutu Humanistycznego UPZ dr Monika Rajtak i kierownik Zakładu Pedagogiki UPZ dr inż. Agata Waszek. Konferencja podzielona była na kilka bloków tematycznych: „Człowiek w rodzinie”, „Uspołecznienie jednostki”, „Rozwój zainteresowań”, „Wyzwania dydaktyczne” oraz „Problemy społeczno-wychowawcze”. W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II każda z części konferencji poprzedzona była krótkim wprowadzeniem pt. „Święty Jana Paweł II – Nauczyciel i Świadek” autorstwa dr Haliny Iwańczyk, wykładowczyni UPZ. - Rok 2020 jest z różnych względów wyjątkowy. Dla nas podstawową przesłanką, by się przy nim zatrzymać jest osoba św. Jana Pawła II. W tym roku bowiem wspominamy 100–lecie Jego urodzin oraz 15–lecie odejścia do domu Ojca. - mówiła dr Halina Iwańczyk. Podczas jednego z wystąpień przedstawiła uczestnikom konferencji fakt, że rodzina matki Jana Pawła II pochodzi z Zamojszczyzny, a konkretnie z Michalowa pod Szczebrzeszynem. W tej miejscowości urodził się dziadek Papieża Feliks Kaczorowski i tutaj pracował w majątku rodziny Zamoyskich, do momentu wyjazdu do Krakowa.

Myśli Jana Pawła II były wprowadzeniem do kolejnych części konferencji. Podczas „Aktualiów Pedagogiki” wyniki swoich badań przedstawili studentki i studenci pedagogiki UPZ, którzy zaprezentowali prelekcje ściśle powiązane z tematami ich prac dyplomowych.

- Głównymi celami konferencji są popularyzacja osiągnieć naukowych Zakładu Pedagogiki UPZ, jak również doskonalenie umiejętności pedagogicznych, istotnych dla przyszłego zawodu naszych studentów, w tym publicznej prezentacji. Jest to również dla studentów preludium przed obroną ich prac dyplomowych – mówiła w trakcie spotkania dr inż. Agata Waszek. Podczas tegorocznych „Aktualiów Pedagogiki” zaprezentowano około 30 referatów.

Konferencja „Aktualia Pedagogiki” odbyła się w dniach 30.06 oraz 2-3.07.2020 r. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęły: dr Halina Iwańczyk, dr Irena Kurzępa oraz dr inż. Agata Waszek.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl