Logo
Wydrukuj tę stronę

Lekcje z Temidą w nowym wydaniu

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Uczniowie I Liceum w Zamościu, którzy wybrali klasę o profilu prawnym rozwijają swoje zainteresowania nie tylko podczas tradycyjnych lekcji.

Dzięki współpracy z Sądem Okręgowym w Zamościu młodzież mogła również zwiedzać siedzibę Sądu – łącznie z podziemiami w których znajdują się cele dla oskarżonych, uczestniczyć w rozprawach czy konferencji poświęconej mediacjom sądowym jako alternatywnej metodzie rozwiązywania konfliktów. Organizowane są również spotkania z przedstawicielami różnych profesji prawniczych, które przybliżają praktyczny aspekt prawa.

Szkoła włączyła się także w ogólnopolski program „Lekcje z Temidą”. Jest on realizowany pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i ma na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Epidemia Koronawirusa spowodowała, że zaplanowane spotkania nie mogły odbyć się w formie tradycyjnej. Jednak nie przeszkodziło to w ich realizacji. Przyjęły one postać wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Podczas zajęć wykładowca wyjaśniał pojęcia prawne oraz podawał wiele przykładów dopełniając wiedzę praktyką prawniczą, w ramach aktywizacji uczniów przeprowadził również szybki test. Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili nową formę zajęć i uznali że warto je kontynuować.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl