Logo
Wydrukuj tę stronę

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. zagrożeń bezpieczeństwa

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

W dniach 16-17 maja 2019 r. w PWSZ w Zamościu odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne”, której organizatorami są: Instytut Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydział Zarządzania Polityczno-Informacyjnego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu.

Konferencja dotyczy bardzo ważnej obecnie kategorii badawczej - zagrożeń bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Jest to pierwsza z cyklu konferencji, które odbywać się będą co dwa lata i których tematyka dotyczyć będzie takich zagrożeń jak: polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, asymetryczne itp. Po każdym spotkaniu planowane jest wydanie monografii o charakterze zbiorowym.

Przedmiotem dyskusji tegorocznej konferencji będą zagrożenia polityczne bezpieczeństwa w warunkach procesów globalizacji. Podczas konferencji zostaną poruszone takie tematy jak m.in. teoria, metodologia i paradygmaty badania bezpieczeństwa; istota procesów globalizacji jako zmiennej politycznego wymiaru zagrożeń bezpieczeństwa; klasyfikacja i sfery zagrożeń bezpieczeństwa; zagrożenia w strategiach i politykach bezpieczeństwa; zagrożenia dla funkcji państwa, organizacji politycznej społeczeństwa; zagrożenia dla porządku konstytucyjnego państwa i dla pozycji międzynarodowej państwa; polityki bezpieczeństwa wybranych państw wobec zagrożeń wymiaru politycznego; wybrane zagrożenia polityczne.

Program konferencji znajduje się pod linkiem:
http://pwszzamosc.pl/data/file_attachment/4272-program-konferencji-16-17.pdf


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl