Logo
Wydrukuj tę stronę

Dyrektor bursy laureatem nagrody "Dla Dobrego Wychowania"

Nagroda wręczana została podczas uroczystej gali w Lublinie, foto: materiał nadesłany Nagroda wręczana została podczas uroczystej gali w Lublinie, foto: materiał nadesłany

Waldemar Leszczyński, dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, został laureatem nagrody - "Dla Dobrego Wychowania". Tytuły przyznała Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo dla osób zasłużonych w promowanie, wspieranie i rozpowszechnianie misji dobrego wychowania.

Nagroda wręczana została podczas uroczystej gali na organizowanych od 17 lat Spotkaniach Noworocznych Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Projekt ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i instytucji, które swoim działaniem przyczyniają się do propagowania i realizowania misji dobrego wychowania. Dyrektor Waldemar Leszczyński jest przykładem osoby, która tę misję realizuje z wielką pasją i zaangażowaniem od wielu lat. Inspiruje on i wierzy w wychowanków, szuka w nich tego, co dobre i co warto pielęgnować.

Dyrektor Leszczyński dziękując za otrzymaną nagrodę podkreślił, że to wspaniałe wyróżnienie nie byłoby możliwe bez udziału nauczycieli – wychowawców i młodzieży, która z pasją i zaangażowaniem uczestniczy w wielu projektach.

- Realizujemy przebogatą ofertę programową, którą kierujemy do młodzieży, a jest to przede wszystkim edukacja historyczna, jako pewien obszar w szeroko rozumianym wychowaniu. Udało się nam wydać pięć publikacji książkowych, przy udziale wychowanków, którzy dotarli do osób starszych – mówił w wypowiedzi dla mediów.

Zwrócił także uwagę na czas w jakim otrzymał nagrodę. W 2018 roku obchodzimy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jest to zatem rok wielu podsumowań i nowych inicjatyw. W Bursie realizowany jest nowy projekt, którego zwieńczeniem będzie kolejna, szósta publikacja książkowa. Trwa II edycja ogólnopolskiego konkursu historyczno – literackiego dla wychowanków burs i internatów pt. „ My Pierwsza Brygada – polska droga do niepodległości”, którego uroczyste podsumowanie odbędzie się w maju 2018 roku wraz z towarzyszącą mu wystawą fotografii o Józefie Piłsudskim.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl