Logo
Wydrukuj tę stronę

Ferie z humorem w Książnicy

Książnica zaprasza na ferie, foto: archiwum Książnica zaprasza na ferie, foto: archiwum

Książnica Zamojska zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w bezpłatnych zajęciach w okresie ferii. W programie znajdą się konkursy, gry, zajęcia plastyczne i komputerowe, zabawy ruchowe, prezentacje multimedialne, inscenizacje, tworzenie gier planszowych, zabawek i inne atrakcje.

Zajęcia prowadzone będą w Książnicy Zamojskiej oraz w filiach bibliotecznych:

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, ul. Kamienna 20, tel. 84 627 11 54 w. 29
zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00

CENTRUM INFORMACJI EKOLOGICZNEJ I MEDIATEKA, ul. Kamienna 20, tel. 84 627 11 54 w. 28
zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 11.00-13.00

FILIA BIBLIOTECZNA nr 1, ul. S. Wyszyńskiego 51A, tel. 84 639 87 19
zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00

FILIA BIBLIOTECZNA nr 2, ul. Wiejska 17, tel. 84 627 28 56
zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00

FILIA BIBLIOTECZNA nr 3, ul. Brzozowa 26A, tel. 84 639 42 94
zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00.

FILIA BIBLIOTECZNA nr 4, ul. Peowiaków 68A, tel. 84 639 36 17
zajęcia we wtorki i czwartki od godz. 12.00
FILIA BIBLIOTECZNA nr 6, ul. B. Prusa 2, tel. 84 639 67 99 zajęcia we wtorki i czwartki od godz. 10.00 Więcej informacji w bibliotekach i na www.biblioteka.zamosc.pl


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl