Logo
Wydrukuj tę stronę

Zawód, mobilność, praktyka - to podstawa współczesnej gospodarki

Konferencja odbyła się we wtorek w zamojskim "Mechaniku", foto: materiał nadesłany Konferencja odbyła się we wtorek w zamojskim "Mechaniku", foto: materiał nadesłany

Konferencja ph. „Zawód, mobilność, praktyka - podstawą współczesnej gospodarki" odbyła się 7 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu. Wydarzenie było integralną częścią realizowanego przez placówkę projektu "Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy".

- W prelekcjach i dyskusji udział wzięli goście reprezentujący różne instytucje i środowiska, zobligowane do współpracy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i rozwijania przedsiębiorczości w Zamościu - informuje Elżbieta Mączka z ZSP nr w Zamościu. - W programie konferencji znalazły się wystąpienia na temat: kierunku zmian w kształceniu zawodowym, kariery zawodowej z perspektywy absolwenta szkoły zawodowej, znaczenia praktyki zawodowej dla jakości kształcenia zawodowego, cech pracownika cenionych przez pracodawców, czy znaczenia współpracy szkoły z pracodawcami dla właściwego kierowania procesem kształcenia - wylicza.

Była też mowa o projekcie „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy” jako przykład projektu wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i pracodawców. Głównym celem projektu jest wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczestników stażu w ramach kształcenia zawodowego a także podniesienie jakości nauczania w szkole.

- W ramach zadań projektu uczniowie odbędą 4-tygodniowe staże we Włoszech: w Bolonii i Parmie oraz okolicznych miejscowościach. W projekcie weźmie udział 18 uczniów klas drugich i trzecich technikum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych - informuje Elżbieta Mączka.

Poniżej zdjęcia z wtorkowej konferencji.

Konfa_Mechanik_staze_001.jpg Konfa_Mechanik_staze_002.jpg Konfa_Mechanik_staze_003.jpg

Konfa_Mechanik_staze_004.jpg Konfa_Mechanik_staze_005.jpg Konfa_Mechanik_staze_006.jpg

Konfa_Mechanik_staze_007.jpg Konfa_Mechanik_staze_008.jpg Konfa_Mechanik_staze_009.jpg

Konfa_Mechanik_staze_010.jpg Konfa_Mechanik_staze_011.jpg Konfa_Mechanik_staze_012.jpg

Konfa_Mechanik_staze_013.jpg Konfa_Mechanik_staze_014.jpg Konfa_Mechanik_staze_015.jpg

Konfa_Mechanik_staze_016.jpg Konfa_Mechanik_staze_017.jpg Konfa_Mechanik_staze_018.jpg

Konfa_Mechanik_staze_019.jpg Konfa_Mechanik_staze_020.jpg Konfa_Mechanik_staze_021.jpg

 


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl