Logo
Wydrukuj tę stronę

Trzynasta inauguracja z pielęgniarstwem w tle [ZDJĘCIA]

PWSZ zainaugurowała nowy rok akademicki, fot. Szymon Łyciuk PWSZ zainaugurowała nowy rok akademicki, fot. Szymon Łyciuk

– Misją naszej uczelni jest praca na rzecz rozwoju miasta i regionu poprzez ofertę usług edukacyjnych skorelowanych z potrzebami otoczenia. Na pierwszym miejscu jest kształcenie studentów, dlatego jest mi niezmiernie miło, że wybraliście państwo studia w Zamościu w naszej uczelni – mówił podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 rektor PWSZ w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski.

Trzynastą inaugurację wspólnie z zamojską uczelnią świętowało wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, radni miejscy, przedstawiciele środowiska medycznego i służb mundurowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych, przedsiębiorcy, duchowni, a przede wszystkim pierwszoroczni studenci. Imprezę uświetnił muzycznie chór reprezentacyjny I LO w Zamościu pod dyrekcją duszpasterza akademickiego ks. Jerzego Frankiewicza.

Rektor w swoim przemówieniu zaprezentował nowo otwarty kierunek studiów, którym jest pielęgniarstwo, zwrócił uwagę na możliwości, jakie uczelnia stwarza swoim studentom, pochwalił się sukcesami, a także podziękował za wkład w rozwój i właściwe funkcjonowanie uczelni wszystkim jej pracownikom. Na zakończenie zwrócił się do studentów, mówiąc: – Studia to nie tylko okres, który powinien kojarzyć się z nauką, zdobywaniem wiedzy, poznawaniem poglądów na temat zdarzeń i zjawisk o charakterze teoretycznym i praktycznym, ale także czas młodości, która ma swoje prawa. W związku z tym życzę wszystkim studentom, by spełniły się oczekiwania, z którymi przyszli na naszą uczelnię, by czas spędzony na uczelni był wypełniony nauką, ale też mądrą i dojrzałą rozrywką, byście po latach z nutą tęsknoty i wielką przyjemnością odwiedzali mury swojej Alma Mater.

Po przemówieniu rektorskim nastąpiło wręczenie Lauru „Zasłużony dla Uczelni”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymała dr Irena Kurzępa, która była osobiście zaangażowana w tworzenie uczelni, była jej pierwszym prorektorem i w dalszym ciągu jest czynnym i lubianym przez studentów wykładowcą przedmiotów humanistycznych. Laur wręczyli rektor uczelni dr hab. Andrzej Samborski, przewodniczący kapituły nagrody dr hab. Władysław Pańczyk oraz przewodniczący Konwentu PWSZ w Zamościu Lech Szopiński. Wyróżniona dr Irena Kurzępa nie kryła przejęcia: – Takie momenty są zawsze ogromnie wzruszające i dla mnie ten moment jest niezwykły. W swojej 50-letniej karierze zawodowej miałam różne doświadczenia i może nawet osiągnięcia, z tą natomiast uczelnią jestem związana w sposób szczególny od początku jej istnienia. Od 15 lat jestem bardzo mocno emocjonalnie związana, bardzo dziękuję za to wyróżnienie, cieszę się, że jeszcze spotykam się z państwem, ze studentami i że wciąż jestem czynna zawodowo. Życzę dalszych osiągnięć uczelni, a studentom sukcesów w pracy, w nauce i w przyszłości w ich życiu zawodowym, naukowym i osobistym.

Potem nastąpiła immatrykulacja, czyli symboliczne przyjęcie młodych ludzi w poczet studentów. Pierwszoroczni żacy w wypełnionej po brzegi uczelnianej auli, w obecności senatu uczelni i wszystkich gości złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie z rąk samego rektora odebrali indeksy. W immatrykulacji wzięli udział przedstawiciele wszystkich kierunków, które można studiować na uczelni, a więc: bezpieczeństwa narodowego, filologii angielskiej, finansów i rachunkowości, logistyki, mechaniki i budowy maszyn, pedagogiki, pielęgniarstwa oraz turystyki i rekreacji.

Po immatrykulacji do swoich pierwszorocznych kolegów i koleżanek zwróciła się Katarzyna Poninkiewicz z ramienia Rady Samorządu Studenckiego PWSZ w Zamościu. Studentka pedagogiki zachęcała do aktywnego udziału w życiu uczelni, w imprezach organizowanych przez studentów, do udzielania się w kołach naukowych i klubie AZS, a także zaprosiła do udziału w wyborach uzupełniających do Samorządu Studenckiego, które odbędą się 23 października.

Po odśpiewaniu Gaude Mater Polonia przyszedł czas na wykład inauguracyjny. W tym roku, z okazji otwarcia przez uczelnię kierunku pielęgniarstwo, wykład pt. „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze” wygłosiła Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Prelegentka w swoim wystąpieniu zwracała uwagę na to, że zapotrzebowanie na nowe zastępy pielęgniarek w naszym kraju jest ogromne. Według przedstawionych danych średni wiek pielęgniarek zarówno w Zamościu, jak i w całej Polsce, wynosi 51 lat, na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, a jedna pielęgniarka ma pod swoją opieką nawet 30 pacjentów, co przekłada się na jakość usług i sytuuje nas w szarym ogonie Europy. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby studia pielęgniarskie kończyło jak najwięcej młodych ludzi. Zofia Małas pogratulowała uczelni decyzji o utworzeniu pielęgniarstwa, a także zwróciła się do studentów: – Zawsze mówię do moich koleżanek pielęgniarek: „macie być dobre jak chleb”. I mówię to też do was, studenci pielęgniarstwa. (…) Życzę studentom pielęgniarstwa, by dobrze czuli się w murach tej uczelni i zdobywali jak najlepszą wiedzę. Myślę, że będziemy mieli z was duży pożytek i godnych następców.

– Wybrałam ten kierunek, ponieważ ukończyłam opiekuna medycznego i teraz chcę poszerzyć swoją wiedzę na studiach – mówiła tuż po inauguracji pierwszoroczna studentka pielęgniarstwa Agnieszka Kuczmaszewska. – Kieruję się empatią, chciałbym być przykładem, jak powinno się pielęgnować i opiekować pacjentami. Słyszałam, że w PWSZ będzie otwarte pielęgniarstwo, że będzie dobre wyposażenie i tym się zasugerowałam. Zdaję sobie sprawę z luk w zawodzie pielęgniarskim, dlatego od razu po licencjacie chcę szukać pracy gdzieś w Zamościu, a wyjazdu za granicę w ogóle nie biorę pod uwagę.

Pełen optymizmu są również pierwszoroczni studenci logistyki. – Wydaje mi się, że ten kierunek jest przyszłościowy i potencjalnie można znaleźć po nim dobrą pracę – mówił Damian Słota. – Wybrałem PWSZ ze względu na perspektywy zawodowe oraz bliskość miejsca zamieszkania. Mieszkam w Pniówku, a ukończyłem III LO w Zamościu. Pierwsze moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne, ogólnie super ludzie są tutaj na uczelni, bardzo przyjemni, wykładowcy też świetni.

Koledze z roku wtóruje Małgorzata Stasicka: – Wszyscy są tu mili, przyjaźnie nastawieni. Ja ukończyłam technikum logistyczne w Zespole Szkół gen. Kustronia w Lubaczowie i chciałam kontynuować tę dziedzinę. Jestem z Horyńca, oddalonego od Zamościa o 75 kilometrów. Zamość bardzo mi się podoba, to naprawdę piękne miasto.

I właśnie w tym pięknym mieście najbliższe lata spędzą młodzi ludzie, którzy wybrali studia w PWSZ w Zamościu. Wypada im życzyć, aby była to dla nich wspaniała przygoda, na końcu której dołączą do grona ponad 2000 absolwentów zamojskiej uczelni z dyplomem ukończenia studiów wyższych. Życzymy powodzenia!

Poniżej zdjęcia z inauguracji, fot. Szymon Łyciuk.

inauguracja_PWSZ2017_0001.jpg inauguracja_PWSZ2017_0002.jpg inauguracja_PWSZ2017_0003.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0004.jpg inauguracja_PWSZ2017_0005.jpg inauguracja_PWSZ2017_0006.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0007.jpg inauguracja_PWSZ2017_0008.jpg inauguracja_PWSZ2017_0009.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0010.jpg inauguracja_PWSZ2017_0011.jpg inauguracja_PWSZ2017_0012.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0013.jpg inauguracja_PWSZ2017_0014.jpg inauguracja_PWSZ2017_0015.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0016.jpg inauguracja_PWSZ2017_0017.jpg inauguracja_PWSZ2017_0018.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0019.jpg inauguracja_PWSZ2017_0020.jpg inauguracja_PWSZ2017_0021.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0022.jpg inauguracja_PWSZ2017_0023.jpg inauguracja_PWSZ2017_0024.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0025.jpg inauguracja_PWSZ2017_0026.jpg inauguracja_PWSZ2017_0027.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0028.jpg inauguracja_PWSZ2017_0029.jpg inauguracja_PWSZ2017_0030.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0031.jpg inauguracja_PWSZ2017_0032.jpg inauguracja_PWSZ2017_0033.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0034.jpg inauguracja_PWSZ2017_0035.jpg inauguracja_PWSZ2017_0036.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0037.jpg inauguracja_PWSZ2017_0038.jpg inauguracja_PWSZ2017_0039.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0040.jpg inauguracja_PWSZ2017_0041.jpg inauguracja_PWSZ2017_0042.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0043.jpg inauguracja_PWSZ2017_0044.jpg inauguracja_PWSZ2017_0045.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0046.jpg inauguracja_PWSZ2017_0047.jpg inauguracja_PWSZ2017_0048.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0049.jpg inauguracja_PWSZ2017_0050.jpg inauguracja_PWSZ2017_0051.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0052.jpg inauguracja_PWSZ2017_0053.jpg inauguracja_PWSZ2017_0054.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0055.jpg inauguracja_PWSZ2017_0056.jpg inauguracja_PWSZ2017_0057.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0058.jpg inauguracja_PWSZ2017_0059.jpg inauguracja_PWSZ2017_0060.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0061.jpg inauguracja_PWSZ2017_0062.jpg inauguracja_PWSZ2017_0063.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0064.jpg inauguracja_PWSZ2017_0065.jpg inauguracja_PWSZ2017_0066.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0067.jpg inauguracja_PWSZ2017_0068.jpg inauguracja_PWSZ2017_0069.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0070.jpg inauguracja_PWSZ2017_0071.jpg inauguracja_PWSZ2017_0072.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0073.jpg inauguracja_PWSZ2017_0074.jpg inauguracja_PWSZ2017_0075.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0076.jpg inauguracja_PWSZ2017_0077.jpg inauguracja_PWSZ2017_0078.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0079.jpg inauguracja_PWSZ2017_0080.jpg inauguracja_PWSZ2017_0081.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0082.jpg inauguracja_PWSZ2017_0083.jpg inauguracja_PWSZ2017_0084.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0085.jpg inauguracja_PWSZ2017_0086.jpg inauguracja_PWSZ2017_0087.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0088.jpg inauguracja_PWSZ2017_0089.jpg inauguracja_PWSZ2017_0090.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0091.jpg inauguracja_PWSZ2017_0092.jpg inauguracja_PWSZ2017_0093.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0094.jpg inauguracja_PWSZ2017_0095.jpg inauguracja_PWSZ2017_0096.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0097.jpg inauguracja_PWSZ2017_0098.jpg inauguracja_PWSZ2017_0099.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0100.jpg inauguracja_PWSZ2017_0101.jpg inauguracja_PWSZ2017_0102.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0103.jpg inauguracja_PWSZ2017_0104.jpg inauguracja_PWSZ2017_0105.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0106.jpg inauguracja_PWSZ2017_0107.jpg inauguracja_PWSZ2017_0108.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0109.jpg inauguracja_PWSZ2017_0110.jpg inauguracja_PWSZ2017_0111.jpg

inauguracja_PWSZ2017_0112.jpg inauguracja_PWSZ2017_0113.jpg


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl