Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamość: Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Zamość: Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego, foto: archiwum ezamosc.pl (zdjęcie poglądowe) Zamość: Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego, foto: archiwum ezamosc.pl (zdjęcie poglądowe)

„Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.” - to tytuł ogólnopolskiego sejmiku placówek wychowania pozaszkolnego, który w czwartek rozpocznie się w Zamościu.

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego. Myślą przewodnią całego przedsięwzięcia jest przekonanie, że to właśnie wspólne działania podejmowane przez dyrektorów i nauczycieli placówek edukacji pozaszkolnej prowadzą do wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki, pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej, a tym samym przyczyniają się do budowania tożsamości miejsca, w której tradycja tworzy fundament dla przyszłości.

Wydarzenie organizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie oraz Młodzieżowym Domem Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Sejmik jest współorganizowany przez Miasto Zamość, Centrum Sztuki Filmowej – Stylowy, Klub Batalionowy w Zamościu, Instytut Pamięci Narodowej - Lublin, Radę Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury Zamość, Towarzystwo Leśmianowskie - Zamość, Fundację ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom - Warszawa, Hotel "Renesans" Zamość.

Sejmik odbędzie się w dniach 5 – 7 października 2017r. w Zamościu. Poniżej przedstawiamy ramowy program:

Czwartek, 05.10.2017

godz. 8.00 – 10.00 Rejestracja uczestników. Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.
godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie sejmiku (powitanie gości). Otwarcie wystawy „ Dzieci Zamojszczyzny” – wystawa IPN. MDK Zamość, ul. Kamienna 20.
godz. 10.30 - 13.30 - Warsztaty tematyczne w MDK Zamość, ul. Kamienna 20.
godz. 10.30 - Warsztaty cz. I
godz. 11. 45 - przerwa na kawę
godz. 12.15 – Warsztaty cz. I
Tematy warsztatów:
Dzieci Zamojszczyzny - Agnieszka Jaczyńska,
Leśmian w obrazach Jacka Malczewskiego - Sławomir Bartnik,
Praca z dzieckiem zdolnym – Urszula Juszczak, Urszula Kowalczyk,
Batik wielobarwny- Magdalena Cieplechowicz - Buczak,
Studyjna fotografia portretowa – Andrzej Szumowski,
Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego - Maria Dyrda.
godz. 13.30 - Obrady Zarządu PSWP
godz. 14.15 – spotkanie z władzami samorządowymi miasta. Ratusz. Rynek Wielki.
godz. 15.00 – obiad w miejscu zakwaterowania Hotel „Renesans” (ul. Grecka 6).
godz. 17.00 - Koncert zespołów artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego Klub Batalionowy Zamość, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36.
godz. 20.00 – Uroczysta kolacja (Hotel „Renesans”).

Piątek, 06.10.2017

godz. 8.30 - 9.30 - Śniadanie w miejscu zakwaterowania
godz. 10.00 - 13.30 - Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne Centrum Kultury Filmowej - Stylowy , ul. Odrodzenia 9
godz. 10.00 - Powitanie gości
godz. 10.15 - Moduł I: Wychowanie przez czytanie – Elżbieta Olszewska Fundacja ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom
godz. 11.30 - przerwa na kawę
godz. 11.45 – Moduł II: Fenomen miejsca pedagogicznego- odkrywanie wartości edukacji środowiskowej i jej twórców – dr hab. Agnieszka Naumiuk
Zamość, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – dr Bogdan Szyszka
godz. 14.30 – obiad w miejscu zakwaterowania
godz. 15.30 – zwiedzanie Zamościa np.: Rynek Wielki z arkadowymi kamienicami i ratuszem.
godz. 18.30 – otwarcie wystawy plastycznej wychowanków MDK Zamość pt.: „Kwiaty dla K…”. Rynek Wielki, Morandówka ul. S. Staszica 25
godz. 19.30 – Kolacja w miejscu zakwaterowania
godz. 20.00 - Podsumowanie i zakończenie Sejmiku

Sobota, 07.10.2017

godz.5.00 - 7.30 – Śniadanie
godz. 6.00 – wyjazd do Lwowa godz. 8.00 – wyjazd na Roztocze


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl