Logo
Wydrukuj tę stronę

Dofinansowanie dla zamojskiej oświaty

Dwa projekty dot. zamojskiej oświaty otrzymały dofinansowanie unijne, fot. Szymon Łyciuk (archiwum, zdjęcie poglądowe) Dwa projekty dot. zamojskiej oświaty otrzymały dofinansowanie unijne, fot. Szymon Łyciuk (archiwum, zdjęcie poglądowe)

Dwa projekty zamojskiej oświaty otrzymały dofinansowanie unijne. To "Zawodowe kształcenie zawodowe" realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz "Wachlarz kompetencji zawodowych" realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w partnerstwie z miastem Zamość.

Jak informuje zamojski magistrat, projekty znalazły się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Pierwszy to projekt „Zawodowe kształcenie zawodowe”. Realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wartość projektu ogółem to 1 245 756,00 zł w tym dofinansowanie z UE 1 058 892,60 zł. W ramach projektu zaplanowano: organizację staży dla nauczycieli, organizację staży/praktyk zawodowych dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych, zajęcia dla uczniów i obozy naukowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja kursów i szkoleń dla uczniów, organizację pozaszkolnych form kształcenia dla uczniów u pracodawców oraz organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Drugi z projektów - "Wachlarz kompetencji zawodowych" - realizowany będzie przez Miasto Zamość w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Realizacja projektu obejmie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5. Wartość projektu ogółem: 5 198 847,55 zł. Na realizację projektu w szkołach, Zamość jako partner otrzymało 3 764 323,76 zł w tym dofinansowanie z UE 3 244 439,00 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia. Projekt zakłada doposażenie szkół poprzez zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni praktycznych nauk zawodów, dodatkowe zajęcia,kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów, szkolenia i kursy doskonalące umiejętności nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także staże dla uczniów u pracodawców.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl